חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תגמולי ביטוח בשל נזקי צנרת בדירה

בית המשפט בחן האם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה זכאי מבוטח לפיצוי גם בגין ירידת ערך וזאת בין השאר בהסתמך על הלכת מוריאנו

 

א  014856/05

עו"ד וינר (אורנשטיין) שושנה נגד ביטוח ישיר, איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ צד שלישי אחים יהב אינסטלציה ושיפוצים בע"מ

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

פסק הדין ניתן  ביום: 25 בפברואר, 2009

 על ידי כב' השופט: יחזקאל הראל

עניינו של פסק הדין: הקף חבותו של המבטח בשל נזקי מים שנגרמו לדירה מבוטחת בשני אירועים בתוך אותה תקופת ביטוח. חברת האחים יהב אשר היתה אמורה לטפל בנזקי המים נתבעה כצד שלישי ע"י חברת הביטוח.

בית המשפט קיבל את התביעה ודחה את טענתה של חברת הביטוח להתיישנות התביעה:

" עול הראיה כי התביעה התיישנה מוטל על הטוען לה ואין די בהעלאת הטענה כי זו התיישנה. המבטחת לא הרימה את הנטל העובדתי הנדרש ואין די בכך שיכול וחלק מהנזקים שנגרמו במרפסת השירות נגרמו בגין אירועים קודמים. על המבטחת היה להוכיח ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי הן את עצם הנזקים והן מה מכלל הנזקים ניתן לשייך לאותם אירועים ואין די בהפניות לתשובותיו של שמאי התובעת בחקירתו הנגדית. המבטחת לא הרימה נטל זה ועל כן הטענה נדחית."

 

בית המשפט מצא, כי כתב השירות חל על מערכת היחסים שבין הצדדים הואיל והמבטחת מילאה אחר הוראות סעיף 4 לחוזר המפקח לפיו היה עליה, בעת המו"מ להנפקת הפוליסה הקודמת, להחתים את המבוטחת על הסכמתה לתנאי כתב השירות – וכך אכן נעשה.

 

חברת הביטוח טענה שהיא שימשה למעשה כגורם מתווך בלבד בין המבטחת לבין האחים יהב ועל כן לא אין למבוטחת עילת תביעה כנגדה. טענה זאת נדחתה לאור העובדה שהמבטחת גבתה מהתובעת את הפרמיה בעבור הכיסוי שניתן בהתאם לכתב השירות ולאור הוראות חוזר הפיקוח בנושא השרברבים, המאפשרות למבטחת לבחור, לפי שיקול דעתה, באחת מדרכי הפיצוי ובכללן תיקון או החלפת החלקים שניזוקו.

 

בית המשפט בחן גם את הפיצוי בגין הנזק למרצפות. האם יש לאפשר החלפת מלוא הריצוף בדירה או החלפת המרצפות הפגומות בלבד (שגילן 20 שנה) במרצפות חדשות דומות? בית המשפט התייחס להוראות פיצוי בערכי שיפוי לפי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה: "משמתקין התקנות לא נקט במונח "זהה" שמשמעו "שווה, דומה מאוד כגון תאומים זהים" והסתפק במונח "דומה" שמשמעו "שווה למשהו או למישהו באופן כללי או מבחינות מסוימות, יש לו דמיון למשהו או למישהו, נראה כמו" (ר' מילון ספיר). משמע, כי אין הכוונה להשבת המצב לקדמותו לחלוטין באופן שלא ניתן יהיה להבחין כי בוצעה החלפת חלק מהמרצפות, אלא למרצפות דומות."

 

בית המשפט בחן גם את הסוגיה האם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה זכאי מבוטח לפיצוי גם בגין ירידת ערך  וזאת בין השאר בהסתמך על הלכת מוריאנו: רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אהרון מוריאנו ומצא, כי יש לגזור גזירה שווה בין שתי הפוליסות ככל שהדבר נוגע לפיצוי בגין ערכי שיפוי. על כן, המבוטחת זכאית, לכאורה, גם לפיצוי בגין ירידת הערך. וזאת גם לאור העובדה שסעיף 28 לפוליסה התקנית לביטוח דירה, "נזק תוצאתי" אינו כולל מילה וחצי מילה בדבר העדר כיסוי בגין ירידת ערך.

 

" פסיקת פיצוי בגין ירידת ערך בתיק שבפנינו יש בה כדי לגשר על "אי הנוחות" שבפסיקת פיצוי בגין החלפה חלקית בלבד של המרצפות, באופן שהתיקון ניכר לעין; היא עשויה לענות על ציפיות המבוטחת בעת כריתת חוזה הביטוח; היא עושה צדק עם הצדדים, מאפשרת למבטחת להימנע מחיובה בהחלפת מלוא הריצוף, כפי שפסק כב' השופט קורן בת.א (ת"א) 24280/06 כגן יעקב נ' ביטוח ישיר,  אי.די.אי, חברה לביטוח בע"מ"

כמו כן בחן בית המשפט את נושא הפיצוי בערכי כינון, אם יש בו כדי לשנות המסקנה, כי לפי הוראות חוק חוזה הביטוח והפוליסה, המבוטחת אינה זכאית להחלפת מלוא הריצוף בדירה.

נמצא, כי יש לפצות בגין עלות החלפתו בחדש של הרכוש שניזוק בלבד. אין משמעו של הסעיף כי יש לאפשר החלפת כל הריצוף בריצוף חדש אלא כי יש להחליף את המרצפות שניזוקו במרצפות חדשות.

 

חברת האחים יהב חויבה לשלם לחברת הביטוח סכומים אותם שילמה או תשלם למבוטחת לפי ההסכם שבינה לבין חברת הביטוח

לצדדים ניתנה זכות ערעור תוך 45 יום

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד