חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הקף ביטוח אחריות מקצועית של עורך דין

תביעת עו"ד כנגד חברת הביטוח נדחתה בשל הגדרות הפוליסה המחייבות חברות בלשכת עורכי הדין והפרת גילוי

 

 

א  056908/05

א 018687/06

 

גורסקי רוני, עו"ד נגד אשד חיה נגד איילון חברה לביטוח בע"מ שהיא צד ג' בת.א. 18687/06

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 24/03/2009

 

על ידי כבוד השופט: עודד מאור

 

עניינו הביטוחי של פסק הדין: האם קיים כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של עורך לתביעת לקוח כנגדו בנסיבות בהן עורך הדין הושעה מחברותו בלשכת עורכי הדין והלקוח גילה זאת ועזב את עורך הדין.

 

בית השפט קבע, כי במקרה הנדון אין כיסוי ביטוחי ודחה את תביעתו של עורך הדין כנגד מבטחו.

 

הסיבות לדחיית התביעה נגד חברת הביטוח:

הגדרות הפוליסה לעניין מקרה ביטוח ולעניין המבוטח המציינות במפורש, כי המבוטח הוא עורך דין חבר לשכת עורכי הדין וכי היה חבר בלשכת עורכי הדין במועד קרות מקרה הביטוח.נקבע, כי התביעה כנגד עורך הדין אינה תביעה ביחס למעשה שנעשה על ידו בגין עיסוקו כעורך-דין הואיל והתביעה היא בשל נזקים שנגרמו ללקוחתו בשל הפרת חובת הנאמנות והזהירות כלפיה ובחוסר תום הלב בכך שלא מסר לה מיוזמתו את העובדה כי הוא הושעה מחברותו בלשכת עורכי הדין.

צוינו גם סעיף ההרחבה לתביעה בשל מקרה שלא נבע מרשלנות, טעות או השמטה כאשר התנאי לכיסוי זה הוא שהמבוטח נהג בתום לב וכן חריג לפוליסה הקובע במפורש, כי הכיסוי הביטוחי לא יחול במקרים של מעשה או מחדל של מעילה באמון הלקוח.

 

כמו כן נקבע, כי דין התביעה להידחות אף בשל העובדה שעורך הדין הפר את חובת הגילוי כלפי חברת הביטוח גם אם חברת הביטוח לא הציגה לו שאלון במועד ההתקשרות הואיל ומדובר בחובת הגילוי היזום לפי סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח.

"היה על גורסקי לגלות מיוזמתו הוא, וללא קשר אם איילון שאלה אותו אם לאו – כל עניין מהותי, ובכלל זאת את עצם היותו מושעה מחברותו בלשכה, וזאת בהתאם להלכה שנפסקה ב-ע"א 1530/02 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' יובלים אגודה שיתופית (פ"ד נ"ח (6) 822) לעניין חובת הגילוי היזומה:"...לחובת הגילוי בהוראות אלה [סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח – ע.מ] שני פנים: הפן האחד הוא החובה לענות תשובות מלאות וכנות על שאלות בכתב שהוצגו למבוטח בעניין מהותי... הפן השני הוא חובת הגילוי היזום, החובה שלא להעלים בכוונת מרמה עניין מהותי (סעיף 6 (ג) לחוק)...".

 

לעניין חובתו העצמאית של מבוטח לגלות עניין מהותי, אני אף מפנה ל-ע"א 1809/95 יהושע הלמן ז"ל נ' לה נסיונאל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ (3) 77 ול-ע"א282/89 רוטנברג נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מו (2) 339)."

 

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד