חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פיצוי בשל אי תשלום תגמולי ביטוח במועד

על המבטחת היה לצפות הנזק שייגרם לתובעת עקב אי תשלום תגמולי הביטוח במועד ועל כן עליה לשאת בנזקיה של התובעת

חיוב מבטח בפיצויים בשל אי תשלום תגמולי ביטוח במועד

 

ת"א 270/00

 

סקאי קלאב בע"מ נגד  סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ ואריה חברה לבטוח  בע"מ>>>>

 

בית משפט: מחוזי חיפה

 

פסק הדין ניתן  ביום: 24/4/2009

 

על ידי כב' השופט: יצחק עמית

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לחייב מבטח בפיצויים בשל אי תשלום תגמולי הביטוח במועד בעקבות טענתה של התובעת-המבוטחת טענה כי אי תשלום תגמולי הביטוח במועד, הביא לקריסתה הכלכלית ולהפסקת הפעילות במועדון ומכירתו לגורם אחר?

 

עילת התביעה – מטוס שהתרסק בשנת 1999 בתאונה שבה נהרגו הטייס ושלושה צנחנים שישבו על רצפת המטוס שישה צנחנים נפצעו, חמישה מהם קשה.

 

בית המשפט קבע, כי הסיבות השונות להתרסקות המטוס אינן מצדיקות התנערותה של אריה מהכיסוי הביטוחי. (חברת הביטוח אריה למרות שקיבלה חוות דעת של החוקר והשמאי מטעמה לפיהן מדובר באירוע מבוטח, דחתה את התביעה בנימוק, כי  מדו"ח מינהל התעופה עולה שקיים "קשר סיבתי ישיר בין הפרת תנאי כושר הטיסה של המטוס לבין אירוע התאונה" וכי הפרה זו ועוד הפרות נוספות, של צווים ודרישות של רשויות מוסמכות, מהווה הפרה של תנאי מוקדם לתחולת הפוליסה. )

 

עוד נקבע, כי "במקרה דנן, היה על אריה לצפות את הנזק שייגרם לתובעת עקב אי תשלום תגמולי הביטוח במועד, כי התנערותה של אריה מהכיסוי הביטוחי, הייתה על קו הגבול בין חוסר תום לב לבין סירוב לגיטימי, וכי בנסיבות אלו, עליה לשאת בנזקיה של התובעת".

 

"יש להבחין בין הסכם לתשלום סכום כסף, לבין חוזה ביטוח. כאשר ראובן מתחייב לשלם לשמעון 12,000 ₪ במועד מסוים, בתמורה להלוואה בסך של 10,000 ₪, והוא מפר את התחייבותו, התרופה להפרה היא תשלום ריבית. זאת, מאחר שאין זה עניינו של ראובן, מה שמעון התעתד לעשות בכסף, וברגיל, הדבר חורג ממבחן הצפיות והוא חיצוני ולא רלוונטי לחוזה עצמו. לא כך בביטוח נכסים כמו במקרה שבפנינו, שההנחה העומדת בבסיס חוזה הביטוח היא, שהלקוח ישתמש בכסף כדי לרכוש נכס חלופי. תגמולי הביטוח הם תחליף לנכס עצמו. ראובן שהתחייב לספק לשמעון מכונה במועד מסוים, והפר את התחייבותו, עשוי להתחייב בפיצוי על נזק תוצאתי של אבדן הכנסות שנגרם לשמעון עקב כך. מבטח שאינו משלם תגמולי ביטוח עבור נכס שאבד או ניזוק,  קרוב יותר למי שהפר חיוב להספקת נכס, מאשר למי שהפר חיוב כספי גרידא. על דרך ההיקש, ראה סעיף 561 להצעת חוק דיני ממונות (הקודקס האזרחי), שעניינו פיצויים בגין אבדן נכס, שבו נקבע כי הבעלים של הנכס זכאי לפיצויים בגין הוצאות לרכישת נכס זהה לנכס שאבד וההוצאות הדרושות להתאמת השימוש בנכס שנרכש, וכן לפיצויים בגין "פגיעה בתועלת שיכול היה הנפגע להפיק מהנכס, לרבות הפסד פירות ורווחים". ובכלל, גם ההפרה של חיוב כספי, אינה חוסמת תביעה נוספת לפיצויים "מן השעה שמגיעים לזכאי פיצויים בגין הפרת החיוב המקורי, עיכוב התשלום של הפיצויים הוא גורם הפועל את פעולתו בתוך המסגרת הפנימית של מוסד הערכת הנזק, המועד להערכת הנזק הוא גמיש, ונקבע בהתאם לצודק בנסיבות העניין...גם אם העיכוב בתשלום הפיצויים אכן יניב תביעה נוספת לפיצויים, לא היינו רואים בכך פסול..." – מיגל דויטש "פרשנות הקודקס האזרחי" (בורסי, , התשס"ה) כרך א'297. "

 

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד