חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פס"ד: התיישנות בביטוח תאונות אישיות

בית המשפט קיבל את טענת ההתיישנות ודחה את התביעה נגד המבטח. אי ידיעת החוק אינה מהווה גורם

תא  002167/05 עפו ביסאן נגד AIG

בית המשפט: השלום בעכו

פסק הדין ניתן: ביום 09/09/2007 ע"י כבוד השופטת פיינסוד-כהן שושנה

עניינו של פסק הדין: האם על המבטח לשלם בגין התאונה למרות העובדה שהתביעה לתגמולי ביטוח הוגשה לאחר שחלפו יותר מארבע שנים ממועד קרותה. המבוטח טען, כי לא ידע אודות תקופת ההתיישנות  של  שלוש שנים ולא היתה בידו הפוליסה המלאה, שצורפה לכתב ההגנה, אלא מפרט הפוליסה בלבד, שצורף לכתב התביעה, וכן תכתובות עם חברת הביטוח שבה לא צוינה תקופת ההתיישנות. כמו כן נטען, המוסד לביטוח לאומי קבע שלא נותרה למבוטח כל נכות ונודע לו לראשונה על הנכות שנקבעה לו, כאשר קיבל את חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה, שנערכה ביום 27.5.05, ומאותו מועד יש לחשב את תחילת מרוץ ההתיישנות.

בית המשפט קיבל את טענת ההתיישנות ודחה את התביעה נגד חברת הביטוח.

השאלות שנבחנו ע"י בית המשפט:

  1. כיצד מגדירים חריג? האם כלל הקבוע בחוק חוזה הביטוח, דוגמת ההתיישנות, החלה על כל פוליסות הביטוח, מהווה חריג אותו מחויב המבטח לפרט ולהבליט (לפי הוראות סעיף 3 לחוק) על מנת שיוכל להסתמך עליו? לדעת השופטת "לא ניתן לקבוע כי החוק אינו חריג".
  2. האם אי ציון תקופת ההתיישנות המיוחדת של חוק חוזה הביטוח שולל את תחולתה? השופטת קבעה, כי "אין באמירה זו כדי לקבוע כי אי ציון תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  יש בה כדי   לשלול תחולתו של החוק לעניין זה."
  3. האם אי קבלת הפוליסה המלאה שולל את תחולת תקופת ההתיישנות המיוחדת? השופטת קבעה, כי אף עניין זה אינו שולל את תחולת תקופת ההתיישנות המיוחדת הואיל ובהיעדר פוליסה חלות הוראות סעיף 2 (ב) לחוק חוזה הביטוח לפיו חלות ההוראות של הפוליסה שהופקדה על ידי המבטח אצל הפיקוח על הביטוח לפי הוראות סעיף 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) או הותרה לפי סעיף 40 לאותו חוק. "כלומר, מקום בו לא נמסרה  הפוליסה לידי המבוטח, התובע, חלים התנאים הנהוגים בענף, בכלל זה הוראות החוק הקובעות את תקופת ההתיישנות של שלוש שנים."
  4. האם גילוי הנכות, במקרה הנדון, לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות מתחיל את המירוץ לאחר שקיומה נודע למבוטח? במקרה הנדון לא נתקבלה טענת המבוטח הואיל ונקבע, כי "על התובע לנהוג בסבירות, ולפעול בשקידה ראויה לגילוי קיומה של נכות" וכי "כל קביעה אחרת משמעה הענקת שליטה לתובע במועד התחלת מרוץ ההתיישנות על פי בחירתו מתי לפנות למומחה לצורך קבלת חוות דעת רפואית."

ציטוט פסיקה: גם ע.א 7805/02 הלפרט נ' אסותא מרכזים רפואיים בע"מ "סעיף 8 קובע את 'כלל הגילוי', שלפיו אם נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה מסיבות שלא היו תלויות בו, ושאף בזהירות סבירה לא היה יכול למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום גילוי העובדות שנעלמו ממנו. כלל הגילוי בא להגן על תובע שנהג כאדם סביר, ואף-על-פי-כן לא גילה בעוד מועד את העובדות המקימות את עילת תביעתו. תובע כזה לא ויתר על זכויותיו, שהרי לא היה מודע להן, ואף אינו אשם ביצירת הסתמכות אצל הנתבע. לכן תתחיל תקופת ההתיישנות של תביעתו רק מיום שגילה, או שהיה יכול לגלות, את העובדות המהוות את עילת התובענה (ראו י' גלעד 'התיישנות בנזיקין - הצעה לשינוי החוק')".

עוד נקבע, כי אי ידיעת המבוטח על תקופת ההתיישנות המקוצרת, קרי, אי ידיעת החוק אינה יכולה להוות אחד הגורמים אליו מתייחסת הוראת סעיף 8 לחוק ההתיישנות.


 ראו גם:

עוד בנושא התיישנות באתר:

התיישנות בתביעת מבטחים ברכב קל-כבד

התיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל

תחילת מניינה של התיישנות

 

עבור לתוכן העמוד