חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אחריותם הנזיקית של הקבלן והיזם

נקבע, כי הקבלן הראשי והמעביד הישיר התרשלו וחלוקת האחריות ביניהם לנסיבות קרות האירוע: הקבלן הראשי 80% מהנזק, והמעביד 20%

 

 א  39962/03

 א  47438/05

הרץ נחום והמוסד לביטוח לאומי נגד אחים אמר שרותי שאיבת בטון בע"מ,  איילון חברה לביטוח בע"מ ואח'

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

פסק הדין ניתן ביום: 07/12/2008

 על ידי כב' השופט: אברהם קסירר

עניינו של פסק הדין: מי אחראי לפיצוי הנפגע(עובד קבלן משנה) בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה בה נפל מפיגום במהלך עבודתו כמפעיל משאבת בטון? לפי גרסתו, הוא הגיע לאתר הבנייה, מיקם את משאבת הבטון, "פיגום עץ" שהונח בעבורו בין המבנה ומייצב המשאית על מנת לאפשר מעבר מהמשאית למקום היציקה נשבר, ונפל.הנתבעים הם" המעסיק ומבטחו, הקבלן הראשי באתר העבודה ומבטחו והחברה שביצעה עבודות עפר ופיתוח באתר ומבטחה. כן נסובה המחלוקת סביב אומדן נזקיו של הנפגע,  סוגיה שלא נעסוק בה במסגרת סקירה זו.

 

בתחילה טענו הנתבעים, כי אירוע מהווה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כהגדרתה בחוק הפלת"ד, אך מאוחר יותר זנחו טענה זו.

בית המשפט קבע, כי הקבלן הראשי והמעביד הישיר של הנפגע התרשלו וקבע את חלוקת האחריות ביניהם לנסיבות קרות האירוע. הקבלן הראשי חויב ב - 80% מהנזק, והמעביד חויב ב- 20% .

לעניין אחריותם של המזמין ושל הקבלן הראשי

"סולל בונה היא "מבצע בנייה" לעניין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח – 1988, שם מוגדר ש"מבצע בנייה" כ:

"קבלן ראשי או מזמין, המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו."

 

סעיף 6 לתקנות קובע:

"הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראונו כמבצע הבניה לעניין תקנות אלה והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות עליו."

"על קיומה של חובת זהירות מושגית ביחסים שבין סולל בונה והתובע ניתן ללמוד מהחקיקה הרלבנטית (פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988). תחולתה של החקיקה ביחסים שבין התובע וסולל בונה נלמדת מהיותו של התובע "עובד" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הבטיחות בעבודה. וכבר נפסק כי:

 

 "פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות על פיה פורשו כבאות להגן לא רק על "עובדים" אלא על כל המועסק במפעל, אפילו הוא קבלן עצמאי או עובד של קבלן עצמאי.

...

הרציונל המונח ביסוד פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה הוא לספק סביבת עבודה בטוחה ולהגן על חייו ושלמות גופו של כל מי שנמצא במקום העבודה לצורך עבודתו, בין אם הוא עובד ובין אם הוא קבלן עצמאי."(ר' ע"א 7130/01 סולל בונה בניין ותשתית בע"מ נ' יגאל תנעמי)."

 

 

פסק הדין המלא באת רהרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד