חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הקף חובת הגילוי בביטוח חיים

לגבי ההגדלה - הופרה חובת הגילוי, מבטח סביר היה נמנע מלהתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים אילו ידע את המצב לאשורו

 

 

א  043129/05

 

ישראל אסתר נגד הראל חברה לבטוח בע"מ

 

בית משפט השלום תל-אביב – יפו

 

פסק הדין ניתן ביום01/01/2009 

 

על ידי כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר

 

עניינו של פסק הדין: זכאות האלמנה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה לביטוח חיים במסגרת הסכם משכנתא שנערכה לבעלה המנוח לפי היא נקבעה כמוטבת כאשר הביטוח נערך לאור הצהרת המנוח על מחלת הסוכרת, נקבע לו תוספת פרמיה של 75% לביטוח הבסיסי ונדחתה את קבלתו לתכנית ביטוח המכסה אובדן כושר עבודה. במהלך תקופת הביטוח הוגדל סכום הביטוח ונקבע, כי  הביטוח יתבטל בהגיע המבוטח לגיל 75 (במקום 65, לפי הפוליסה המקורית).

 

כאשר נפטר המבוטח, סרבה חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח ונימקה בכתב הדחיה, כי לא נמסר לה מידע מהותי לגבי מצב הבריאות של המבוטח וכי אילו היתה יודעת את המצב האמיתי, לא היתה מקבלת את המבוטח לביטוח או לחילופין היתה מסרבת לבקשתו להגדיל את סכום הביטוח.

 

בית המשפט בחן את שתי הסוגיות הבאות:

 

משמעותו של מכתב הדחייה – האם הוא מגביל את חברת הביטוח בטענותיה לאור האמור בו?בית המשפט קבע, כח במקרה הנדון, חברת הביטוח הייתה יכולה הנתבעת לגבש את כל הסיבות לדחיית התביעה ועל כן לא ישמעו טענות נוספות על אלה שהעלתה במכתב הדחייה.

הפרת חובת הגילוי - האם הפר המבוטח המנוח את חובת הגילוי באופן השולל תגמולי ביטוח, בשלמותם או בחלקם?

 

בית המשפט קבע, כי המבוטח המנוח הפר את חובת הגילוי לגבי הגדלת הביטוח ועל כן חברת הביטוח פטורה מתשלום תגמולי הביטוח בשל ההגדלה הואיל וכל חברת ביטוח סבירה, לא הייתה מתקשרת  באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידעה את מצבו הרפואי של המנוח לאשורו.

 

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד