חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מסמכים אותם ניתן למסור למומחה

הנפגע ימציא למומחה ולכל בעלי הדין את כל מסמכי הטיפול הרפואי שניתן לו למעט חוות דעת רפואית

 

 

רע"א  2328/10 דימטרי מטטוב נגד ביטוח חקלאי אגודה שיתופית בע"מ ואח'

 

בית המשפט: העליון

 

ההחלטה ניתנה ביום: 6/6/2010

 

ע"י כב' השופט: המשנה לנשיאה א' ריבלין

 

עניינה של ההחלטה: האם יש לקבל את בקשת המערער הנפגע לביטול החלטתו של בית המשפט המחוזי שקבע, כי "החומר של מכון שפיצר לא יועבר למומחה הרפואי, למעט חומר רפואי גולמי".

 

רקע: מדובר בפירוש תקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986 הקובעת כי הנפגע ימציא "למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית".

 

בית המשפט העליון דחה את הבקשה.

 

מתוך ההחלטה

 

"התקנה אוסרת להמציא למומחה הרפואי שנתמנה מטעם בית המשפט חוות דעת, וממילא ככלל החומר המותר בהמצאה הוא חומר רפואי גולמי. אכן, יתכנו מקרים שבהם במסמך הרפואי ימצאו גם אלמנטים של חוות דעת, אך באלה בלבד אין כדי להביא למסקנה שאותו מסמך כולו הוא בגדר חוות דעת שהצגתה בפני המומחה אסורה. יש לשקול כל מקרה לגופו, ואם תתעורר השאלה אם מסמך מסוים אסור בהגשה ויתעורר הצורך לבחון אם יש בו יסודות של חוות דעת ובאיזה היקף – ניתן יהיה לפנות לבית המשפט ולבקש את הכרעתו. מכל מקום, בהחלטת בית המשפט כפי שהיא אין להתערב. "

 

פסק הדין באתר בית המשפט העליון.

עבור לתוכן העמוד