חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוקף ביטולו של ביטוח רכב חובה ע"י המבוטח

השופט קבע, כי הפוליסה בוטלה בפועל מהרגע בו המבוטח החזיר את תעודת החובה למבטחת

 

 

ת"א 478-07 רווח גרציה נ' ימיני אסף ואח'

 

בית המשפט: השלום באשקלון

 

פסק הדין החלקי ניתן ביום: 23/8/2010

 

על ידי כב' השופט: דורון חסדאי

 

עניינו פסק הדין החלקי: האם יש לקבל את בקשתה של חברת הביטוח לדחייה על הסף של תביעת ביטוח אותה הגישה כנגדה נוסעת שנפגעה בעת נסיעה על אופנוע כאשר הנהג של האופנוע ובעליו החזיר לחברת הביטוח את תעודת החובה וביקש לבטל את הביטוח לפני קרות התאונה?

 

רקע: נהג האופנוע ובעליו, טען כי מדובר למעשה בבקשת ביטול בלבד והואיל וחברת הביטוח לא שלחה לו הודעת ביטול ולפיכך על פי הוראות סעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – 1970, קיים כיסוי ביטוחי לתובעת.

כמו כן טען בעל האופנוע, למעשה בית דין לגבי החלטה של בית משפט השלום בת"א-יפו מיום 1.11.09, בבקשת המבטחת לדחיית התביעה נגדה על הסף, נדחתה הבקשה ובימ"ש מצא, בין היתר, כי משלא שלחה המבקשת הודעת ביטול, טרם החל מרוץ 21 הימים לפי סעיף 24 לפקודה.

עמדת קרנית שנתבעה אף היא, היתה שהיא זכאית בכל מקרה לתבוע את הסכום שישולם על ידה, אם ישולם מנהג האופנוע ובעליו לפי זכות השיבוב המוקנית לה על פי חוק ועל כן לא נקטה עמדה בהליך זה.

 

בית המשפט נענה לבקשתה של חברת הביטוח ודחה את התביעה כנגדה על הסף לאחר שמצא, כי לא ניתן לראות בהחלטת ביהמ"ש השלום, כיוצרת מעשה בית דין לצורך ההליך הואיל והכרעתו אינה חלוטה, ובכוונת המבטחת לערער עליה וראוי לזכור שההחלטה ניתנה במסגרת בקשת סילוק על הסף.

 

מתוך פסק הדין:

 

"מרגע שהחזיר ימיני את תעודת החובה המקורית לידי המבקשת, הרי שהפוליסה בוטלה בפועל. התנהגותו של ימיני מעידה כי הוא אכן ביטל את הפוליסה וזאת לאחר שמסרה פיזית למבקשת, ביטול אשר קיבל את הסכמת המבקשת, אשר קיבלה ביטויה בהוצאת ההמחאה לימיני, על ההפרש המגיע בגין הפרמיה. סבורני כי ימיני אף מנוע, מכח מצג והתנהגות, מלטעון כי הפוליסה לא בוטלה והיתה בתוקף במועד התאונה ."

 

"בת.א. (ת"א) 16924/06, פיסטינר רונית נ' הפול(22.6.06) נקבע כאשר המבוטח עצמו ביטל את הפוליסה אין תחולה להוראת סעיף 24 ביחסים שבין המבוטח למבטחת.

 

....הלכה זו אף הוחלה על תביעת הנוסע – ר' ת.א. (ת"א) 34592/05, זאבי רוית נ' הפול (16.1.07).

 

העמדה העולה מן הפסיקה לפיה פועלו של סעיף 24 לפקודה, בנוגע לצד שלישי, שרכש את הרכב  מהמבוטח והסתמך בתום לב על תעודת ביטוח החובה, מקובלת עלי, ולענין זה ר' ת.א. (ת"א) 41771/04 קרנית נ' מור שלומי (19.8.07).

לעומת זאת ככל שמדובר בתביעת הנוסע ברכב, שלו עילה כלפי קרנית, אינטרס ההסתמכות אינו מהווה שיקול וכנגדו קיים אינטרס אחר כבד משקל, לפיו יש למנוע מצב בו חברת ביטוח תחוב בכיסוי ביטוחי כלפי מי שנהג ברכב לאחר שזה  ביטל את הכיסוי הביטוחי בפועל ,מרצון וביודעין."

           

 

עבור לתוכן העמוד