חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רישיון נהיגה למכבש כתנאי לביטוח חובה

המסקנה הרגילה והמתבקשת היא, כי הפעלת המכבש באופן זה היא "נהיגה" המצריכה רישיון נהיגה

 

רעא 5946/10 איילון חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' אייל בקר ואח'

 

בית המשפט: העליון

 

פסק הדין ניתן ביום: 2/1/2011

 

על ידי כב' השופט: המשנה לנשיאה א' ריבלין

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור של חברת איילון ותאגיד אבנר שחויבו לפצות אדם שנפגע ממכבש שהופעל על-ידי אדם אחר, כאשר עסק בעבודות עפר. בהחלטה לגביה הוגש הערעור, הוטלה חבות על איילון ואבנר לפצות את הנפגע מכוח פוליסת ביטוח חובה שהוציאו למכבש?

 

רקע: בהחלטה קודמת של בית המשפט המחוזי נקבע כי המכבש אינו "רכב מנועי", כהגדרתו בחוק הפלת"ד, אולם בשל הביטוח החובה שהוצא לגביו  יש לראות בכך משום הסכמה של הצדדים לפוליסה לראות במכבש "רכב מנועי". הצדדים הסכימו כי לנהג המכבש לא היה רישיון נהיגה ישראלי ועל-כן עמדו לדיון, במסגרת ההחלטה נשוא בקשה זו, השאלה אם הנהיגה במכבש הצריכה רישיון נהיגה, והשאלה אם היעדר רישיון נהיגה שולל את הכיסוי הביטוחי של המבקשות. "מגדל", "הפניקס" ומפעיל המכבש טענו כי פעולת המכבש התמצתה בכבישה בתוך מתחם עבודות סגור וכי לא נדרש לגבי פעולה זו רישיון נהיגה, כפי שקבע בית המשפט המחוזי.

 

בית המשפט העליון קיבל את הערעור לאחר שהחליט לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור.

 

מתוך פסק הדין:

 

"השאלה העיקרית בענייננו היא אם פעולת הכבישה, בדרך של נסיעה קדימה ואחורה במתחם סגור, היא בגדר "נהיגה" המצריכה רישיון נהיגה תקף. מבחינה פיזית, המכבש נסע קדימה ואחורה, ונשלט על-ידי נהג. אף שעניין זה לא נדון במפורש בבית המשפט קמא, עולה מן ההחלטה נשוא הבקשה ומן ההחלטה הקודמת של בית המשפט המחוזי בתיק זה, כי מושבו של הנהג היה על המכבש, ולמכבש, כך נראה, היה מנוע שבאמצעותו נע (נקבע כי באישור קצין משטרה יכול היה לנוע גם בכביש). המסקנה הרגילה והמתבקשת מדברים אלה היא כי הפעלת המכבש באופן זה היא "נהיגה" המצריכה רישיון נהיגה. גם בחינה של המאפיינים המיוחדים של מקרה זה אינה מגלה הצדקה לסטות ממסקנה זו.

 

מאפיין אחד של פעולת המכבש, שנטען לגביו כי הוא מייחד אותה מנהיגה רגילה, הוא כי מטרתה אינה "תחבורה יבשתית" – המכבש נע בעת התאונה קדימה ואחורה על-מנת לכבוש את האספלט ולא על-מנת להוביל אנשים או מטען מאזור גיאוגרפי אחד למשנהו. אף שתחילה נראה כי מאפיין זה עשוי להיות ייחודי לפעולת המכבש, הרי שלמעשה פעמים רבות נהיגה אינה נעשית למטרת "תחבורה יבשתית". כך למשל, פעולת ההחניה של רכב היא נהיגה, המצריכה רישיון נהיגה, אף שמטרתה אינה "תחבורה יבשתית". למעשה, קיומו של ייעוד ל"תחבורה יבשתית" הוא רלוונטי להגדרת הרכב במסגרת הגדרת "רכב מנועי" (סעיף 1 לחוק הפיצויים) ולא במסגרת בחינת הנסיבות הקונקרטיות שבהן הופעל הכלי."

 

"מאפיין נוסף של פעולת המכבש במקרה זה הוא כי פעולתו התבצעה במתחם סגור. אלא שלעובדה זו אין נפקות לעניין שאלת הצורך ברישיון נהיגה, ונראה כי אף בפסק-דינו של בית המשפט המחוזי היא קיבלה ביטוי רק לצורך הדגשת אופייה של פעולת המכבש כבלתי תחבורתית. משנקבע כי אין מניעה שנהיגה תיעשה אף לצורך שאינו תחבורתי, אין עוד משמעות לכך שהיא התבצעה במתחם סגור."

 

הרצאתו של עו"ד אילן קנר בכנס האיגוד הישראלי לדיני ביטוח

עבור לתוכן העמוד