חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מינוי מומחה וכתב ויתור על סודיות רפואית

הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים ובקשה למינוי מומחה כרוכה בהמצאת כתב ויתור על סודיות רפואית. הפסיקה דנה בעבר בשאלת היקפו של כתב הויתור

 

 

 

רע"א  7922/14 פלוני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: העליון

 

פסק הדין ניתן ביום: 15/2/2015

 

על ידי כב' השופט: צ' זילברטל

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור על פסיקת המחוזי לפיה נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על החלטת השלום שבה הובהר למבקש כי לצורך המשך בירור תביעתו, בה נכללה גם בקשה למינוי מומחה, עליו לצרף כתב ויתור על סודיות רפואית?

 

בית המשפט העליון דחה את הערעור

 

מתוך פסק הדין:

 

"לאחר העיון, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות בלי שתתבקש תשובה. בענייננו יש מקום לחזור ולהזכיר כי "רשות ערעור על החלטה אחרת ב'גלגול שלישי' תינתן רק במקרים בהם עולה שאלה בעלת חשיבות ציבורית או כללית, החורגת מעניינם של הצדדים" (רע"א 4153/12 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' הזרע ג'נטיקס בע"מ (12.8.2012)). אינני סבור כי בענייננו עלה בידי המבקש להראות כי בקשתו עומדת באמות מידה אלה, והמבקש אף אינו מסביר בבקשתו מדוע לדידו היא באה בגדרם של המקרים שתינתן בהם רשות ערעור ב"גלגול שלישי". קל וחומר כשמדובר בבקשת רשות ערעור שעניינה החלטת ביניים של הערכאה הדיונית.

 

אין לכחד שסוגיית כתב הוס"ר והיקפו אינה סוגיה קלה, בהתחשב בכך שכרוכה בו חשיפה של מידע רפואי בעניינו של התובע, והדברים ברורים. אך כפי שציין בית משפט השלום בהחלטתו, הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים ובקשה למינוי מומחה כרוכה בהמצאת כתב וס"ר. הפסיקה דנה בעבר בשאלת היקפו של כתב הוס"ר, הן בקשר עם תביעות לפי חוק הפיצויים והן בקשר עם תביעות נזיקיות "רגילות". בקשר עם תביעות לפי חוק הפיצויים הפסיקה סברה כי כתב הוס"ר המצוי בתקנות המומחים (טופס 3), אשר מלכתחילה ממוען לגורם ספציפי, הנתבע או בא-כוחו (כך שגורמים אחרים אינם יכולים לעשות בו שימשו), הוא "טופס סביר בנסיבות העניין, המאזן כראוי בין זכויותיהם הדיוניות של הצדדים" (רע"א 5619/10 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (20.12.2010)). לצד זאת, וכפי שמוזכר בבקשה, נאמר כי במקרים מסוימים יהיה מקום לבחון אם ראוי להגביל את היקף כתב הוס"ר, כשהדברים אמורים בעיקר באשר למשך הזמן בו הוא יעמוד בתוקף וניתן יהיה לעשות בו שימוש. כך, שהלכה למעשה, הסוגיות שמבקש המבקש לעורר במסגרת בקשתו אינן חדשות והן זכו לדיון בפסיקה ומכאן שהמבקש מלין בעיקר על האופן בו יושמו הדברים בעניינו, וברי כי עניין זה אינו מצדיק דיון ב"גלגול שלישי". על מנת להפיס את דעתו של המבקש אציין, כי, כפי שהעיר בית משפט קמא, ייתכן שבעניינו של המבקש ניתן היה להגביל את משך הזמן בו כתב הוס"ר יעמוד בתוקף (וראו החלטתי בעניין פלונית). אך כעולה מהחלטת בית משפט קמא, הדבר הוצע למבקש, בהסכמת המשיבה, והוא בחר משום מה להתנות הסכמתו בתנאים שונים ומשונים שאין להם בסיס. בנסיבות אלה, קשה לומר שקיימת הצדקה לדון בסוגיה זו שוב במסגרת בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי". עם זאת, יש לקוות שכשם שהמשיבה הסכימה, בהגינותה, בדיון בפני בית משפט קמא, להגביל את תוקפו של כתב הוס"ר לתקופה של 12 חודשים, היא תסכים לכך גם עתה, ללא קשר לעמדת המבקש.

 

סוף דבר, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תשובה לא ייעשה צו להוצאות."

 

 

 

עבור לתוכן העמוד