חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה: האם פציעה של נהג מונית בעת פריקת מזוודה של נוסע מהווה תאונת דרכים?

השופט אברהים בולוס: הוכח בפניי כי פניו של התובע היו מועדות להמשכה המידי, ובשל כך הוא אף לא דומם את מנוע הרכב עם עצירתו וגם לא לפני יציאתו מהרכב
8/03/2016

 

  

תא (עכו) 60492-06-15  מיכאל קרם נ' חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 

בית המשפט: השלום בעכו

 

פסק הדין ניתן ביום: 4/3/2016

 

ע"י כב' השופט: אברהים בולוס

 

עניינו של פסק הדין: האם חבלתו של נהג מונית עקב פריקת מזוודתו של נוסע, מהווה תאונת דרכים?

  

בית המשפט קיבל את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

"תאונת דרכים

 

בהתאם  להגדרה הבסיסית שקיבלה ביטוי בסע' 1 לחוק ,  סיווג אירוע כתאונת דרכים מותנה בהתקיימותם של שלושה  תנאים מצטברים, הראשון: נעשה שימוש ברכב מנועי; השני: כי השימוש נעשה למטרות תחבורה; והשלישי: הנזק נגרם עקב אותו שימוש.

 

בהגדרה הבסיסית קיים שימוש מוכר  האוצר בחובו  פוטנציאל לתחולה בענייננו, שהינו השימוש "נסיעה"; ובצדו גם שימוש אפשרי שאינו מוכר, והכוונה "פריקה וטעינה".

 

כזכור, במקרה זה התובע ניגש לתא המטען ושעה שעסק בפריקת המזוודה הוא חש בכאבים; גם אם נתייחס לפעולה זו כאל פריקתו של מטען בהתאם לחוק, דבר שאינו נקי מספקות (עמ' 5 בע"א (חי') פאוזיה סבאג נ' דולב חברה לביטוח בע"מ [פורסם המאגרים]), עדיין אין לדבר כל חשיבות בענייננו.

 

כידוע, פעולה שמהווה חלק אינטגראלי מהפריקה או הטעינה הוחרגה מפורשות מההגדרה  של השימוש ברכב מנועי בסע' 1 לחוק. עם זאת, בתחרות בין הפריקה והטעינה שהוחרגו, לבין פעולה שמקיימת אחר אחת מדרכי השימוש המוכרות  באותה ההגדרה, כמו הנסיעה, ידו של השימוש המוכר תהיה על העליונה ודי בו כדי להביא לתחולת החוק, כמובן בכפוף לקיומן של יתר הדרישות הקבועות בחוק (רע"א 418/03 אסם תעשיות מזון בע"מ נק סמאג'ה, פ"ד נט(3) , 563541 [להלן- הלכת אסם]); זאת למעט  בהתנגשות  בין הפריקה והטעינה לבין השימוש המוכר "הינתקות או נפילה של חלק מהרכב או של מטענו כשהרכב עומד" (רע"א 5880/02 ניר לי שיפוצים ובנייה בע"מ נ' נזרי, פ"ד נז(2) 614, וראו גם עמ' 555 בעניין "אסם"). מכאן, ברור שהתמקדות הצדדים בסיכומיהם בתחולת שימוש שאינו מוכר, הינה חסרת כל משקל.

 

משהסרתי מדרכי את טענתה של הנתבעת לעניין תחולת החריג, אגש עתה לבחינת קיומו של שימוש מוכר.

 

שימוש הנסיעה  זכה לפרשנות מקיפה ברע"א 9084/05 אגד ואח' נ' יעקב ינטל [פורסם במאגרים], שבגדרו  בוטלה ההבחנה בין שימוש עיקרי ללוואי שהייתה מקובלת  מקודם בפסיקה. עוד נקבע, כי  קיומה של זיקה עובדתית בין הפעולה שנעשתה ברכב לנסיעה  הינה בבחינת אינדיקציה, אך אין בה די והיא  לא מובילה בכל מקרה לקביעה שעסקינן בנסיעה כהגדרתה בחוק:" עצם קיום השתלשלות עובדתית, לפיה ביצוע הסריקה קודם ואף סמוך לנסיעה, אינו מספיק כדי להביא לכך שפעולה זו תהווה חלק מ"הנסיעה" (פסקה 7 בעניין "ינטל").  כך גם נקבע בע"א (מחוזי חיפה) 44767-05-12 הראל בע"מ חברה לביטוח נגד אביטל מגן, [פורסם במאגרים] : "נוסיף עוד, כי העובדה שפעולת הלחיצה על השלט היא חיונית להתחלת הנסיעה, איננה "מביאה להתמזגות הפעולה עם ה"נסיעה", כמובנה בחוק הפיצויים.....", אף אם קיימת השתלשלות עובדתית בין האירוע לבין הנסיעה".

 

אין להסתפק אך בהשתלשלות עובדתית בין הפעולה לנסיעה על אף שהשימוש "נסיעה" הוא בעל רמת הפשטה גבוהה באופן שיכול לכלול בחובו פעולות רבות שנכון לראות בהן כחלק מהנסיעה, שכן :" צורות שימוש שאינן נופלות בדרך טבעית בגדרו של המונח "נסיעה" ואשר אינם נזכרים במפורש בחוק שוב אינם באים בגדרו" (עמ' 7 בפס"ד בעניין "ינטל"). הדגש הוא על השאלה האם הפעולה שגרמה לפגיעת התובע מהווה חלק טבעי ואינטגראלי מן הנסיעה ברכב ?, כאשר לשם מתן תשובה לשאלה זו ניתן להיעזר במבחנים כגון סמיכות הזמן והמקום, המטרה העומדת מאחורי פעולה זו ותכליתו של מבחן הסיכון.

 

כדי שתוכר פעולה ברכב כנסיעה, חייבת  להיות חלק טבעי ואינטגרלי ואף  בעלת קשר פיסי לנסיעה עצמה; באופן שתהווה נדבך מהותי במקבץ הפעולות שמקימות את השימוש הזה במובנו הפשוט והטבעי, (פסקה 8 ברע"א 5099/08 חסן נביל נ' הדר חברה לביטוח בע"מ [פורסם במאגרים].

 

ניתן לסכם, אם כך, כי פעולה תוכר כחלק מנסיעה באם היא מהווה חלק מהותי משרשרת הפעולות הטבעיות שמקימות את הנסיעה במובנה הפשוט והמקובל כאשר, כאמור, ניתן להיעזר במבחני עזר, כגון סמיכות הזמן והמקום, תכלית הפעולה והמבחן התחבורתי.

 

למרות כל האמור לעיל, במבחן המציאות הפסיקה  עדיין לא הצליחה לעצב  מבחן ברור, חד וישים בכל מקרה. מסך העשן האופף סוגיה זו לא הוסר כליל ומחלוקת נצחית זו לא באה על פתרונה הסופי.  ההתפתחות שחלה בפסיקה בהקשר זה  הינה ענפה, ועם זאת פעולת היישום נותרה  דקה ומורכבת ביחוד באשר למקרים גבוליים. גם במקרה זה הפתרון אינו פשוט, ומלאכת הישום חייבת להיעשות בזהירות, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה ההיגיון והשכל הישר.

 

הקושי במקרה זה נטוע בעובדה, כי התאונה התרחשה במסגרת פעולה שבוצעה בהפסקת ביניים בנסיעה. מחד התובע סבור כי אין לדבר כל השלכה על סיווג התאונה כתאונת דרכים בהתאם לחוק; ומאידך הנתבעת בדעה כי יש להתייחס לכל מקטע כנסיעה עצמאית, כל עצירה משמעה סיומה של הנסיעה.

 

לפתחו של ביהמ"ש העליון הגיע מקרה בגלגול שלישי  שבו עובד על משאית לפינוי אשפה נפגע ע"י רכב חולף לאחר שירד מהמשאית לביצוע עבודתו. ביהמ"ש השלום והמחוזי קבעו כי הנפגע לא השתמש במשאית בזמן אירוע התאונה,  ומכאן על מבטחת הרכב החולף לפצותו בגין נזקיו. כאמור העניין הגיע עד לביהמ"ש העליון, ונידון בפני כב' השופט (בדימוס) ריבלין אחרי  פס"ד בעניין "חסן נביל" וגם "ינטל". אמנם הבקשה נדחתה,  אם כי ביהמ"ש  הוסיף בזו הלשון : "שכן בית המשפט המחוזי קבע כי לא נעשה במשאית האשפה כל שימוש אחר לבד מן הטעינה והפריקה, ובכלל זה גם לא "נסיעה". ודוק: טענת המבקשות כי עמידת משאית האשפה הייתה אך "עצירה זמנית", מבוססת על הנחות עובדתיות שונות שלא הוכחו, כגון תדירות הנסיעה והעצירה, הימצאות הנהג בתוך המשאית והיותה מותנעת. משאלה לא הוכחו, אין מקום לדון לראשונה בערכאה זו בשאלה המשפטית אשר אפשר והייתה מתעוררת באותן נסיבות" (פסקה 5 רע"א 3515/11 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' המוסד לבטוח לאומי [פורסם במאגרים]).

 

דברים אלה מערערים את עמדת הנתבעת ומלמדים שאין זה נכון  להסיק מההלכה כפי שנקבעה בעניין "ינטל" וגם "חסן נביל"  כי הנסיעה במשמעותה כפי החוק חייבת להיות רציפה וללא הפסקות כלשהן; וכל  אירוע שמתרחש בהפסקה תהיה רגעית ולכל תכלית שתהיה, נופל מחוץ לגבולותיו של שימוש זה.

 

כל מקרה כפי נסיבותיו; ואין זה נכון לשלול קטגורית  אירועים שהתרחשו במסגרתן של הפסקות ביניים בנסיעה, שגם הם  יכולים לקיים אחר שימשו זה, כמובן בהתקיים המבחנים או הדרישות שהותוו במסגרת הפסיקה.

 

השימוש נסיעה מתוחם ומתחיל עם ביצועה של הפעולה הראשונה שהינה חיונית לקידום הנסיעה ומהווה שלב טבעי בהוצאתה אל הפועל, כגון התנעת המנוע או שחרור בלם היד; זאת בשונה מישיבה בתוך הרכב בהמתנה לנסיעה כאשר עד לאותו שלב לא בוצעה אף פעולה להתחלתה הפיסית של הנסיעה :"בענייננו, בזמן התאונה עמד המיניבוס בתחנת היציאה לדרך כשמנועו דומם והאנשים שנמצאו בו, ובכלל זה הנהג, ישבו והמתינו להתחלת הנסיעה. לא נעשו בזמן התאונה פעולות אקטיביות המקדמות את התחלת הנסיעה. בנסיבות אלה, יש לראות במיניבוס רכב חונה, הגם שנמצאו בתוכו באותה שעה נוסעים" פסקה 4 ברע"א 3149/09 קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' נור אלדין סקאפי ואח' [פורסם במאגרים]; ומסתיימת עם השלמתה של הפעולה האחרונה המהותית ובעלת הזיקה הפיסית לנסיעה שהינה בד"כ כיבוי המנוע, זאת עם הגיע הרכב לתחנה האחרונה שבמסעו :"ברם, כאשר הגיע האוטובוס למקום חנייתו והנהג דומם את מנועו – הסתיימה נסיעת האוטובוס. כך מן הבחינה הלשונית וכך גם מן הבחינה המשפטית" פסקה 8 ברע"א 3762/11 עיזבון המנוחה אושר רחימי ז"ל ואח' נ' עמיר חריזי ואח' [פורסם במאגרים].

 

במקרה זה הרכב לא הגיע לתחנתו האחרונה והתובע, אחרי פריקת המזוודה, התכוון להמשיך מידית בנסיעתו לאיסוף לקוח אחר והסעתו ליעדו או להגיע לתחנה; כאשר לכוונה הסובייקטיבית ולתכלית העומדת מאחורי העצירה והפעולה שנעשתה בגדרה, עשויות להיות  חשיבות רבה בהקשר זה.

 

על דרך ההיקש ניתן למצוא חיזוק למסקנתי זו בקביעותיו של ביהמ"ש העליון ברע"א 3014/15 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני [פורסם במאגרים]. בעניין זה ביהמ"ש בחן את תחולתו של השימוש טיפול דרך, שכידוע חלק מדרישות הסף להתקיימותו היא שהטיפול נעשה במהלך הנסיעה ולשם המשכה המידי, (עניין "חסן נביל" שלעיל, רע"א 372/10 הראל בע"מ נ' ספייב {פורסם במאגרים], ע"א 3392/09 אליסן דהן נ' אריה בעם {פורסם במאגרים]).  תנאי זה סב סביב ההמשכיות של הנסיעה והוא נשלל כאשר חלה הפסקה משמעותית ברצף הנסיעה, דבר שרעיונית קרוב לענייננו והקביעות לגביו בהחלט יכולות לשמש עזר בידינו בקביעת התפרשותו של השימוש בו עסקינן.

 

 באותו המקרה נקבע כדלקמן:  כלומר, בעוד שבעניין זהבי ההפסקות, שבין מקטע אחד למקטע הבא של הנסיעה, "שירתו" את הנסיעה, שכן הנהיגה והסעת הרכב היתה עבודתו של הניזוק, במקרה דנא הנסיעה "שירתה" את העצירות, שבמהלכן המשיב היה אמור לבצע את עבודתו. הבדל זה בין המקרים מעלה חשש כי הצידוק לתוצאה אליה הגיע בית המשפט בעניין זהבי אינו מתקיים במלואו במקרה דנא.".

 

היינו, בית המשפט יחס חשיבות לתכלית העומדת מאחורי ההפסקה, מכך  ניתן להסיק מבחן עזר נוסף לפיו  שעה שההפסקה מיועדת לשרת את הנסיעה או המשכה המידי, הדבר מהווה תימוכין למסקנה כי עסקינן בהפסקה המתמזגת בנסיעה ושהינה חלק אינטגראלי ומהותי הימנה.

 

בענייננו, לא צריך להיות ספק, כי העצירה ובתוכה פריקת המזוודה  יועדו אך ורק לשרת ולהשלים את מקטע הנסיעה הקודם, וכן לקדם ולאפשר המשכה של נסיעה זו.

 

הדבר שונה, למשל   מיציאה מהרכב לאחר התרחשות תאונה לשם מתן עזרה לנוסעים ברכב השני. הפסקה זו לא משרתת במאומה את הנסיעה גם לא המשכה המידי ותכליתה, גם אם הינה ראויה , עדיין : "התאונה הביאה את הנסיעה לקיצה, הנפגע יצא מן הרכב, התרחק ממנו, ושב לקרבתו. שלב נסיעת ההמשך טרם החל. הנה כי-כן, הנפגע לא נפגע במסגרת השימוש של נסיעה או במסגרת שימוש מוכר אחר." פסקה 6 ברע"א 9112/06 ביטוח חקלאי נ' המוסד לביטוח לאומי [פורסם במאגרים].

 

אני סבור כי אין להתייחס  לעצירה  הרגעית וירידת התובע מהרכב  כאל סיומה של הנסיעה, דבר שיכול להיות נכון באשר לנוסע בלבד. עסקינן בעצירת ביניים שלא קוטעת את רצף הנסיעה והינה יחד עם פריקת המזוודה , בשים לב  ובדגש על מקצועו של התובע, שלב טבעי ואינטגראלי בנסיעת הרכב. 

 

הדבר נכון  ביתר שאת שעה שהוכח בפניי כי פניו של התובע היו מועדות להמשכה המידי, ובשל כך הוא אף לא דומם את מנוע הרכב עם עצירתו וגם לא לפני יציאתו מהרכב. בפועל הנסיעה לא הגיעה לקיצה גם משום שבעצירה הרכב לא  נמצא בחנייתו או ביעדו הסופי.

 

בענייננו,  גם  קיימת סמיכות זמן ומקום עם הנסיעה שקדמה לפריקת המזוודה וגם זו שהייתה צפויה אחריה; ופריקת המזוודה יועדה  להשלמת הנסיעה במקטע הראשון והמשכה של נסיעה זו.

 

 

 

מהאמור מסקנתי היא כי בזמן פריקת המזוודה הנסיעה לא הסתיימה, והתובע נפגע במסגרת פעולה שבוצעה במהלך הנסיעה, שהינה שימוש המוכר לפי החוק.

 

היות התובע, כפי שנקבע לעיל, נפגע במסגרת הנסיעה אזי מובן מאליו כי מתקיים המבחן התחבורתי; הרי אין בנמצא שימוש שמעיד במובהק על מטרות תחבורה יותר מאשר השימוש בו עסקינן. יתרה מכך, היא הנתעבת שטוענת כי בנסיבות התקיים שימוש נוסף שהינו, כאמור, פריקת המזוודה. אף ששימוש זה הוחרג מתחולת החוק  עדיין טמון  בו סיכון תחבורתי, (רע"א 8061/95 עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ(3) 532, 564 , ראו גם הלכת "אוסם" שלעיל בעמ' 561).

 

כפי שציינתי מקודם, קיומה של פעולה המסווגת כפריקה או טעינה לא גורעת ברוב המקרים מתחולת החוק באם בצידה התקיים שימוש מוכר; אדרבה התקיימותה אף מגשימה את הדרישה הנוספת לעניין "למטרות תחבורה".

 

גם אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע נפגע שעה שניסה לפרוק את המזוודה, מכאן ברור ונהיר הוא כי קיים גם קשר סיבתי עובדתי בין השימוש המוכר לבין נזקי הגוף שהוסבו לתובע.

 

...

 

סוף דבר

 

מקבל את התביעה ומחייב בזאת את הנתבעת לפצות את התובע בתשלום פיצוי בסך 16,000 ₪, בניכוי תשלומי המל"ל (ענף נפגעי עבודה) ששולמו לתובע בגין התאונה בה עסקינן כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומם ועד היום."

 

 

עבור לתוכן העמוד