חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אחריות סוכן ומבטח לחידוש אוטומטי

בנסיבות האמורות, אי חידוש הפוליסה מהווה הפרת הסכם, ועל הנתבעים לפצות התובעת על נזקיה

 

ת"ק 1050-10 נחום נ' מירל ואח'

 

בית משפט: תביעות קטנות בירושלים

 

פסק הדין ניתן ביום: 25/5/2010

 

ע"י כבוד השופט: משה ברעם

 

עניינו של פסק הדין: האם המבוטחת זכאית לקבל מסוכן הביטוח ומחברת הביטוח פיצוי בשל תשלום אותו שילמה לצד ג' אשר אמור היה להיות מבוטח לפי פוליסת ביטוח הרכב אשר לא חודש באופן אוטומטי על ידי סוכן הביטוח וזאת בניגוד לנוהג שהיה קיים בשנים הקודמות?

 

רקע: לטענת המבוטחת במשך 4 השנים שקדמו לתאונה, ביטוח הרכב חודש באופן אוטומטי מדי שנה בשנה, ובכך נוצר בין הצדדים נוהג שהשתכלל להסכם מחייב, המחייב את הסוכן והחברה לחדש את הביטוח באופן אוטומאטי וכן, טענה המבוטחת, לרשלנות באי חידוש הפוליסה. חברת הביטוח והסוכן לא הכחישו את קיומו של הנוהג, אך טענו, כי לאחר פטירת בעלה של המבוטחת בוטל הנוהג שהיה קיים והם ביקשו מהמבוטחת הוראות לחידוש הפוליסה ולא קיבלו וכי חתנה של המבוטחת, מרדכי (סוכן ביטוח במקצועו), הודיע בשמה שאינה מעוניינת בחידוש הפוליסה וביקש אישור היעדר תביעות. המבוטחת הכחישה את גרסת הסוכן וחברת הביטוח וטענה, כי הפניה לקבלת טופס היעדר תביעות נעשתה רק ולאחר התאונה ומשהוברר לה, כי הביטוח לא חודש.

 

בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את סוכן הביטוח ואת חברת הביטוח לפצות את המבוטחת במלוא סכום תביעתה שנמצא סביר ובכלל זה פיצוי עבור אובדן שעות עבודה ועוגמת נפש ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית.

 

 

מתוך פסק הדין

"בנסיבות האמורות, אי חידוש הפוליסה על ידי הנתבעים, מהווה למעשה, הפרת הסכם, כלפי התובעת ולכן, ככל שנגרם לתובעת נזק כתוצאה מהפרתו, על הנתבעים לפצותה."

 

"...היה עליהם לפעול לחידוש הפוליסה שכן, הנוהג שהתפתח בין הצדדים, הפך למעשה, נוכח התנהגותם, להסכם בהתנהגות (ראה: גבריאלה שלו דיני חוזים מהדורה שניה תשנ"ה, עמ' 132-139), אשר יצר ציפיות מוצדקות אצל התובעת, כי, כל עוד לא הודיעה  אחרת, הנתבעים יחדשו את הפוליסה, כפי שעשו בעבר וכך היה על הנתבעים לנהוג גם הפעם, אך הם לא עשו כן."

 

"הסבירות היא, כי אם, מרדכי, אכן פנה בבקשה שלא לחדש את הפוליסה, כפי שנטען ולקבלת טופס העדר תביעות, הוא היה פועל באופן מיידי להוצאת פוליסה אחרת לרכב ולא היה מותיר את הרכב ללא פוליסת ביטוח (אף ללא ביטוח חובה) וזאת, במיוחד לאור העובדה כי מרדכי, הינו סוכן ביטוח במקצועו."

 

"על פניו, נראה כי התנהלותם המקצועית של הנתבעים, הינה בעייתית. הנתבע, מסר כי הוא אינו עוסק בסוכנות הביטוח מזה כשנתיים והסוכנות מנוהלת בפועל על ידי אשתו והפקידה  וסוכן שלקח את התיק תחת חסותו (עמ' 2, ש' 23-24). בנוסף, מדבריה של הגב' קטן, הפקידה אצל הנתבע, עולה, כי כל ההתנהלות בנוגע לפוליסה, כולל בעניין אי החידוש, נעשתה על ידה ולא על ידי גורם מקצועי אצל הנתבעים (סוכן הביטוח). בנסיבות אלה, הדרך הקלוקלת בה התנהגו הנתבעים, יש בה כדי ללמד על התנהלות לא מקצועית, אשר יש בה, כדי לחזק את טענות התובעת, כי לא נעשתה אליה פניה ולמצער פניה מסודרת, בטרם התאונה. "

 

עודכן ביום 1/6/2010 שעה 08.45

 

עבור לתוכן העמוד