חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האם קיים ביטוח כפל לאחר מכירת המשאית?

במקרה הנדון לא התקיים ביטוח כפל בשל פקיעת הביטוח למשאית עם העברת הבעלות בה לרוכש

 

 

ת"א 42193-08 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ  נגד ביטוח חקלאי חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: השלום בתל אביב - יפו

  

פסק הדין ניתן ביום: 21/6/2010

 

על ידי כבוד השופטת: יעל אילני

 

עניינו של פסק הדין: חברת ביטוח ששילמה תגמולי ביטוח למבוטח בגין התהפכות משאית, גילתה, כי המשאית היתה מבוטחת בתקופה בה ארע מקרה הביטוח גם על ידי מי שמכר אותה למבוטח (שבאותה עת כבר העביר למבוטח את חזקתו במשאית). החברה ששילמה את תגמולי הביטוח הגישה תביעה לפי סעיף ביטוח כפל לחוק חוזה הביטוח ובית המשפט נדרש לקבוע אם אכן קיים ביטוח כפל במקרה הנדון.

 

בית המשפט קבע, כי במקרה הנדון לא התקיים ביטוח כפל הואיל ובעת שארע מקרה הביטוח פוליסת הביטוח שהוציאה למוכר המשאית לא היתה בתוקף בשל פקיעתה עם העברת הבעלות במשאית לרוכש.

 

מתוך פסק הדין:

"הלכה היא כי עם מכירת רכב לצד ג' פקעה בעלותו של המבוטח ברכב ועימה פקעה גם פוליסת הביטוח ופג הכיסוי הביטוחי. כך נקבע בע"א 427/64 נאור אפרת ואח' נ' סלים מריואת ואח' פ"ד י"ט(2), עמ' 17, ואושר בדיון הנוסף ד"נ 10/65 נאור ואח' נ' מריואת ואח' פ"ד י"ט(4) עמ' 48, שם הוסבר, בין היתר, כי: "הבסיס לפוליסת הביטוח הנדונה נעוץ באינטרס הממשי שהיה למבוטח, בתוקף בעלותו, במכונית מסוימת, ומשפסקה בעלותו בה, נפל הבסיס והפוליסה פקעה וחדלה להיות בעלת תוקף". 

 

יצוין כי בעקבות פסיקה זו נקבע בסעיף 13 לפקודת ביטוח רכב מנועי[נוסח חדש], תש"ל-1970 כי שינוי בעלות ברכב אינו פוטר מבטח בביטוח חובה לנזקי גוף מאחריות על פי הפוליסה. שינוי זה נעשה רק לגבי ביטוח החובה לנזקי גוף ולא נעשה שינוי דומה לגבי פוליסות לכיסוי נזקי רכוש, ולגביהן ההלכה שנקבעה בעניין מריואן שרירה וקיימת.

 

מאז ניתנו פסקי דין רבים בהם יושמה ההלכה שנקבעה בעניין מריואן. דייני שאפנה לבר"ע (חי) 3381/08הפניקס חב' לביטוח נ' איאד חביש (מיום 28.9.08, פורסם באתרים משפטיים), ולת.א. (חי') 28741/01 פרץ אלי נ' אמאל אסעד (מיום 12.10.04, פורסם באתרים משפטיים), בו הוסיפה כב' השופטת וילנר והבהירה את ההיגיון העומד בבסיס הלכה זו, וסיכמה וקבעה כי: "... בהיות הנתבע המבוטח על פי הפוליסה, פקעה הפוליסה עם העברת הבעלות ברכב לידי התובע וחברת הביטוח מופטרת היתה מחבותה על פי הפוליסה". "

 

עודכן ביום 23/6/2010 שעה: 12.45

עבור לתוכן העמוד