חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עתירת שמאי רכב כנגד החלטת הרשות

הטענות שעלו בעתירה שמורות לעותרים ולכל מי שיש לגביו נפקות מעשית להליכים המעין משמעתיים

 

בג"ץ 6259/08 דני ירסקי ואח' נגד הרשות - מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה ואח'

בית המשפט: העליון

פסק הדין ניתן ביום: 28/10/2010

על ידי כב' השופט: נ' הנדל ובהסכמת השופטות מ' נאור וא' חיות

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את עתירה נגד החלטת הרשות להתלות על תנאי את תעודת שמאי הרכב של העותרים לתקופה של 3 חודשים לבל יעברו על הוראות החוק והוראות הנוהל במשך שנתיים בשל פגמים שנפלו לטענת העותרים בהחלטה.

רקע: מדובר בעתירה של שלושה שמאי רכב, עותר 1 משמש שמאי רכב ראשי בחברת מגדל. מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה לאחר התייעצות בועדת האתיקה החליט להתלות על תנאי את רישיונם של השמאים. בהחלטת וועדת האתיקה צוין, בין היתר, כי השמאים "כתבו שומה ללא בדיקה פיזית של הרכב ותוך שימוש בתוכנת 'דטה קאר', ללא הפעלת שיקול". זאת, בניגוד לחוזר הרשות מחודש מרץ 2003 לפיו תוכנת "דטה – קאר" הינה כלי עזר ועל השמאי להפעיל שיקול דעת עצמאי ומקצועי בעת עריכת השומה ועל שמאי לבדוק פיזית את הרכב טרם עריכת שומה.

בית המשפט העליון דחה את העתירה אולם מצא, כי נפלו פגמים בהחלטה.

דבריה של  השופטת מ' נאור:

"אני שותפה לעמדתו של חברי השופט הנדל בעניין פגמים קשים שנפלו בהליך. זאת ועוד: גם אני סבורה כי מנגנונים משמעתיים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית. על כן שקלתי אם להוציא צו על תנאי. בסופו של יום, ולמרות הפגמים שתיאר חברי החלטתי שלא לעשות כן, זאת מפני שהענין נשוא הליך זה הוא, היום, ענין תיאורטי. לא זו בלבד שתקופת ההתליה חלפה עברה, אלא אין גם שום "רישום" להליך (הפגום) שננקט בעניינם של העותרים, דהיינו לא מתנהל מעין "גליון הרשעות קודמות". עם זאת, הטענות שהועלו בעתירה זו שמורות לעותרים ולכל מי שיש לגביו נפקות מעשית להליכים המעין משמעתיים שננקטו באותה שיטה. למצער ראוי שבאי כוח המשיבים ינחו את הרשות, עד להסדרת הנושא בחקיקה, כפי שראוי לעשות, כי תקיים בעצמה שימוע מקום שהיא שוקלת להפעיל את הסמכויות המשמעתיות שבידיה. לאי הוצאת צו על תנאי תרמה גם העובדה שכפי שהראה חברי, לאחר ששמענו אנו באריכות רבה את טענות העותרים, לא מצאנו ממש בטענות לגופן, להבדיל מהטענות בדבר ההליך"

 

פסק הדין באתר בית המשפט העליון.

עבור לתוכן העמוד