חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מינוי לביטוח השתתפות עצמית בביטוח רכב

הוכח, כי תנאי להצטרפותו של המערער לכתב השירות היה בירור מוקדם אם "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המורשים

 

 

רתק (חי') 1535-10-11  טל קריגל נ' נח אשר, סוכנות לביטוח ואח'

 

בית המשפט: המחוזי בחיפה

 

פסק הדין ניתן ביום: 28/11/2011

 

ע"י כבוד השופטת: ס' נשיאה ש' וסרקרוג

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את ערעורו של מבוטח על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לפיו נדחתה תביעתו הכספית להשיב לו דמי השתתפות עצמית בגין עלות התיקון במוסך ועוד ירידת ערך הרכב, כפי שנקבע בדוח השמאי?

 

רקע: מדובר ביטוח לפי חבילת שירותים, הכוללת מנוי ל"שירות אקסס" עבור הרכב, בהתאם לכתב שירות לפיו זכאי בעל המנוי להחזר סכום ההשתתפות העצמית אותו שילם עקב נזק שנגרם לרכב, ואולם זאת בכפוף לכך שיבצע תיקון הרכב באחד ממוסכי הרשת.  מבוטח רכש את המינוי בתנאי שהתיקון יבוצע במוסך מסוים אשר במועד רכישת המינוי נמנה עם מוסכי ההסדר אולם בעת קרות הנזק כבר לא היה כול ברשימה.

 

 

בית המשפט קיבל את הערעור

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"אין דעתי כדעת בית משפט קמא וככל שנדרשת התערבותה של ערכאה זו, אין בה כדי לשנות את הממצאים והנתונים העובדתיים שעמדו בבסיס המחלוקת שבעיקרה היא משפטית.

 

עובדתית הוכיח המערער ואישרה הסוכנת כי תנאי להצטרפותו של המערער לכתב השירות היה בירור מוקדם אם "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המורשים. עוד הוכח במידה הנדרשת כי אלמלא נמנה היה "מוסך ארז" על המוסכים המורשים ברשימת המשיבה, לא היה המערער חותם על כתב השירות.

 

בנסיבות אלה, היה על הסוכנת - כמו גם בכתב השירות - להדגיש באותיות בולטות הן בדרך של הוספת תנאי מודפס ו/או בכתב יד, כי זו דרישתו של המערער, ועל המשיבות היה לנקוט הצעדים הבאים: קודם לכריתת ההסכם, ליידע את המערער באופן ברור וחד משמעי הן בעל-פה והן בכתב כי רשימת המוסכים המורשים היא רשימה מתעדכנת, ובמהלך תקופת הביטוח ועוד קודם לתאונה, ליידע את המערער על הוצאת "מוסך ארז" מרשימת המוסכים המורשים.

 

האפשרות האחרת הייתה להודיע למערער קודם לכריתת ההסכם כי אם הוא עומד על התנאי האמור ראוי הוא שלא יחתום על כתב השירות ולרשום הערה מתאימה בכתב השירות לעניין זה.

 

גם אם לא מדובר ב"חוזה ביטוח", משבירר המערער קודם לכריתת ההסכם אם מוסך ספציפי נמצא ברשימה, הרי שעל המשיבות להיות ערות כי תנאי זהות המוסך מהווה תנאי מהותי, ועליהן החובה להבהיר למקבל השירות, כי הכללת המוסך הספציפי עובר למועד כריתת ההסכם, יכול שתשתנה."

 

עבור לתוכן העמוד