חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תביעת שיבוב של מבטחת כנגד הגורר

על נותן שירותי גרירה חלה אחריות מושגית מבחינה זו שעליו לנקוט אמצעי זהירות בביצוע המלאכה כדי למנוע נזק לרכב הנגרר

 

תאמ (ק"ג) 426-09  מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' יצחק הלאלי

 

בית המשפט: השלום בקריית גת

 

פסק הדין ניתן ביום: 14/3/2012

 

על ידי כב' השופט: ישראל פבלו אקסלרד

 

עניינו של פסק הדין: האם הגורר אליו פנתה המבוטחת אחראי לנזק הנטען לרכב שנפל בעת הורדתו על ידי גורר אחר שהפנה מטעמו?

 

רקע: מדובר בתביעה משותפת של חברת הביטוח התובעת את הגורר בתביעת תחלוף בגין תגמולי הביטוח אותם שילמה למבוטחת ותביעה של המבוטחת להשבת סכום ההשתתפות העצמית.

 

בית המשפט קיבל את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

" בתובענה אזרחית עסקינן וכידוע, נטל השכנוע הוא במאזן ההסתברויות. דהיינו, על התובעות לשכנע את בית המשפט, ברמת שכנוע שמעבר ל-50%, כי שירותי הגרירה של המשאית הוזמנו מן הנתבע וכי הנתבע, באמצעות אחרים מטעמו, הוא זה אשר גרר את רכבה של התובעת 2 וכי מי מטעמו פרק את המשאית מרכב הגרר וגרם למשאית נזק.

לאחר שבחנתי את הראיות שהונחו בפניי, כמו גם את טענות הצדדים, מצאתי כי דין התובענה להתקבל."

 

"מובן כי על נותן שירותי גרירה חלה אחריות מושגית מבחינה זו שעליו לנקוט אמצעי זהירות בביצוע המלאכה כדי למנוע נזק לרכב הנגרר. בנסיבות העניין שבפניי, מצאתי כי קמה על הנתבע אחריות קונקרטית שהרי הנתבעת 2 הזמינה ממנו את שירותי הגרירה ומצופה מן הנתבע כי ידאג לכך שהשירות ינתן באופן מקצועי, תוך נקיטת אמצעי הזהירות המתאימים שימנעו נזק מן הרכב הנגרר. אופן הורדתה של המשאית מרכב הגרר, למרות ההתרעה של עובד הנתבעת פרץ בדבר הסכנה שבסטיית המשאית, מהווה הפרה של אותה חובת הזהירות כלפי מי שהנתבע 2 חייב היה באותה חובת זהירות כלפיו. מכאן, שהנתבע ביצע כנגד הנתבעת 2 עוולת רשלנות.

התובעות הוכיחו את הנזק למשאית ואת הסכומים הנתבעים באמצעות חוות דעת שמאי, אשר לא נסתרה, באמצעות הוראות תשלום ופוליסת הביטוח. מכאן, כי הוכיחו התובעות, במאזן ההסתברויות, את זכותם לסכומים השונים שנתבעו כאמור בכתב התביעה."

עבור לתוכן העמוד