חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ניתן לבטח רכב ללא סיכוני גניבה ופריצה

בימ"ש קמא קבע כעובדה כי ניתן היה לרכוש ביטוח מקיף שיהא תקף לכל דבר למעט פריצה וגניבה, עד שתותקן העלוקה

 

 

עא (חי') 29212-06-11‏ ‏ הפניקס הישראלי בע"מ - חברה לבטוח נ' עאוני דקסה ואח'

 

בית המשפט: המחוזי בחיפה

 

פסק הדין ניתן ביום: 21/3/2012

 

על ידי כב' השופטת: חני הורוביץ

 

עניינו של פסק הדין:  האם יש לקבל את הערעור והערעור שכנגד על פסק דינו של  בית משפט השלום, אשר חייב את המבטחת לשלם לתובע בגין נזק שנגרם לרכבו בתאונה לאחר שקבע, כי בנסיבות המקרה נכרת בינו לבין חברת הביטוח חוזה ביטוח מקיף של הרכב, שהיה בתוקף ביום התאונה?

 

רקע: מדובר במקרה שבו ביקש המבוטח לחדש פוליסת ביטוח כעבור כחודש ימים ממועד החידוש הואיל ובמשך אותו חודש עמד לרשותו רכב ממקום העבודה. המבוטח מינה את סוכן הביטוח כשלוחו בטופס הצעת הביטוח וחברת הביטוח דרשה התקנת מיגון ברכב כתני לכיסוי סיכוני גניבה ופריצה לרכב. חברת הביטוח טענה שהביטוח לא היה תקף במועד קרות התאונה שהסבה נזק לרכב הואיל וללא התקנת המיגון לא ניתן להפיק פוליסת ביטוח. בית משפט השלום, כאמור לא קיבל טענה זו וקבע, כי במועד האירוע התקיים כיסוי ביטוחי.

 

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור:

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"ביהמ"ש דחה ונימק באריכות ובפירוט מדוע לא קיבל את טענות הפניקס והמערערת שכנגד, כאילו ההצעה והטופס נמסרו לאחר מועד התאונה.

 

בימ"ש קמא לא התעלם מטענות הפניקס לגבי היעדר חותמת "התקבל" על הטופס, מהשינוי בכתב יד על גבי מכתבו של קידרון, ומטענותיה לגבי חוסר ההיגיון בבקשה שהביטוח יחל בתחילת חודש נובמבר ולא מאוחר יותר, 5 ימים לאחר מועד התאונה, מועד בו הופסקה העמדת רכב העבודה לשימוש המשיב. וגם התייחס לאי הדיוק בתיאור מטרת הנסיעה עובר לתאונה.

 

אלא שבצדק ציין ביהמ"ש כי על מנת לייחס מרמה, נדרשות ראיות חזקות יותר מהתהיות דלעיל, בפרט שלכל אחת מהן נמצא הסבר הגיוני וסביר, כפי שפורט בהרחבה בפסה"ד של בימ"ש קמא.

 

ביהמ"ש קמא מצא כי עדותו של קידרון "הותירה רושם מהימן" וציין כי לא סביר שאם ההצעה והטופס היו מגיעים לאינטגריטי לאחר מועד התאונה, הוא היה פונה להפניקס בדרישה להכיר בכיסוי הביטוחי! ודאי שלא ניתן לייחס לקידרון שותפות בקנוניה לזכות את המשיב בביטוח בדיעבד, לאחר שקרתה התאונה.

 

ביהמ"ש קמא אימץ גם את עדותו של המשיב.

 

איני רואה נימוק כלשהו, וודאי שלא מתקיימות נסיבות חריגות ומיוחדות שיצדיקו התערבות בימ"ש לערעורים בקביעות אלו.

 

יש גם טעם רב בהנמקת בימ"ש קמא, לאחר שהאמין לגרסת המשיב וסוכן הביטוח,  מדוע במקרה דנן, על אף חתימת המשיב ניתן לראות את סוכן הביטוח כשלוחה של המבטחת ולא של הלקוח. אלא שאיני רואה טעם להרחיב בעניין זה, שכן מכל מקום, כפי שקבע גם בימ"ש קמא, יש לראות את אינטגריטי כשלוחתה של הפניקס. קביעה זו מבוססת גם על עדותו של קידרון, לו ייחס בימ"ש קמא, כאמור, מהימנות מלאה.

 

בימ"ש קמא קבע כעובדה כי ניתן היה לרכוש ביטוח מקיף שיהא תקף לכל דבר למעט פריצה וגניבה, עד שתותקן העלוקה הנדרשת. עוד קבע כי מבחינת אינטגריטי, שהינה שלוחתה של הפניקס, היה למשיב ביטוח תקף למקרה הביטוח, תאונה, גם טרם התמלאו התנאים הנדרשים לכיסוי מלא הכולל גניבה ופריצה. כדבריו:"ברור שזוהי התמונה שהוצגה לרוזנצווייג [סוכן הביטוח]  ע"י אינטגריטי עם המצאת ההצעה ואישור הרשאת חיוב החשבון".

 

וכן "ניתן לקבל שזה מה שהבין הסוכן רוזנצוייג מאינטגריטי".

קביעות אלו מבוססות על עדותו המהימנה של קידרון. לא מצאתי כי לא היה מקום לייחס לקידרון, מומחיות בנושא חיתום ובנושאי ביטוח אלמנטארי.

 

בימ"ש קמא לא התעלם גם מטענת הפניקס באשר לחריגה מסמכות, אלא שקבע כי זו לא הוכחה."

 

עבור לתוכן העמוד