חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מי אחראי לפצות בשל נזק ממשאית?

במועד אירוע התאונה היה כיסוי ביטוחי למשאית, משנאמר כך לבעליה, באמצעות סוכן הביטוח שיש כיסוי לתביעת צד ג'

 

 

תאמ (ת"א) 47618-06‏ ‏ דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ נ' שושן יוסף מדר

 

בית המשפט: השלום בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 29.04.12

 

ע"י כבוד השופטת: דליה אבי-גיא, סגן נשיא

 

עניינו של פסק הדין: מי אמור לפצות את בעל רכב לפיצוי בשל נזק רכוש שנגרם לרכב שנפגע וניזוק מחלקי מכונה שניתקה ממשאית, הוטחה על הרכב וגרמה לו נזקים?

 

רקע: התובעת תבעה את נזקיה בגין התאונה, מנהג המשאית, מר שושן יוסף מדר, וממעסיקתו, חברת שלי משה מתכות בע"מ, שהיא גם בעלת המשאית. בעלת המשאית הגישה הודעת צד שלישי נגד מבטחת המשאית, כלל חברה לביטוח בע"מ.  בהמשך ההליך, צורף לתובענה (על-ידי בעלת המשאית ונהגה), כצד ג' נוסף, סוכן הביטוח מטעם חברת הביטוח, מר שרון סיגרון. בדיון מיום 31.5.11, בהעדר מחלוקת בשאלת האחריות לתאונה והנזק, ניתן פסק דין בתביעה העיקרית, ולפיו הנתבעים, צד ג' או מי מהם (בהתאם לפסה"ד), יישאו בנזקי התובעת המפורטים בכתב התביעה, למעט רכיב הנזק הנוגע להשבתת הרכב עקב התאונה."

 

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי על חברת הביטוח לשלם בעבור הנזק שנגרם (למעט ההפסד בגין השבתת הרכב) בניכוי ההשתתפות העצמית.

 

 

מתוך פסק הדין

 

"כך או אחרת, גם לאור עדותו של נציג חברת הביטוח, לא נסתרה כדבעי הטענה כי התאונה אירעה בתוך פרק הזמן שניתן לחידוש אישור המיגון, כאשר יש כיסוי ביטוחי למשאית.

 

שהרי לדברי אותו נציג, "אם החברה (חברת הביטוח – דא"ג) אישרה את פרק הזמן הזה לקיום התנאי, אז יהיה כיסוי" (ההדגשה שלי – דא"ג) (עמ' 25, מול שו' 1). 

 

טענת הנציג, לפיה חברת הביטוח אינה נוהגת לאשר כיסוי מותנה ללא מסמך בכתב, גם לא ביחס לפוליסה קיימת (חידוש הפוליסה), נטענה בעלמא וללא ביסוס עובדתי וראייתי.לטענת סוכן הביטוח, כשם שפוליסת הביטוח (המקורית) הופקה שלא במועדה, כך קרה גם עם חידושה...

 

הסוכן נימק מדוע לא צירף מסמכיו והסברו מניח את הדעת לאור הנסיבות, גם בשים לב למועד אירוע התאונה ומועד צירופו לתביעה, ומשחדל לעבוד כסוכן ביטוח. את יתר טענות חברת הביטוח מצאתי כבלתי מהותיות כלל ועיקר.

 

בשים לב לכל האמור לעיל, אני קובעת כי במועד אירוע התאונה היה כיסוי ביטוחי למשאית, משנאמר כך לבעליה, באמצעות סוכן הביטוח. דהיינו, שיש כיסוי לתביעת צד ג'.

 

כידוע, על-פי הדין, משמש סוכן הביטוח שלוחה של חברת הביטוח, לרבות לעניין כריתתו של חוזה ביטוח (ראה סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981). מכאן שהתחייבות שנטל על עצמו סוכן הביטוח, או הבטחה שניתנה על-ידו, בעניין קיומו של ביטוח, מחייבות גם את שולחתו, היא חברת הביטוח.

 

בעלת המשאית, מצדה, הייתה רשאית להסתמך באופן סביר על סוכן הביטוח, שכזכור ביקש, מטעמיו ולצרכיו שלו, להעמיד את תקופת הביטוח למועד שיסתיים ביום 30.4.05, וכתוצאה מכך הופסק הביטוח בהתאם. סוכן הביטוח היה אמון על חידוש הפוליסה ושמירת רצף ביטוחי, וכל שלבי הטיפול בהוצאת הכיסוי הביטוחי כנדרש, אינו מעניינה של החברה המבוטחת.

 

בנסיבות אלו, ובהינתן כי קיימת חבות ביטוחית של חברת הביטוח ביחס לאירוע התאונה, הרי שמתייתר הדיון בשאלת חבותו של סוכן הביטוח מטעמה.

 

...

 

למעלה מן הדרוש אציין שבמהלך ניהול התיק הודיעה חברת הביטוח כי היא מתנערת ממעשיו של סוכן הביטוח, לכן ביקשה להגיש נגדו הודעת צד ד' (כאמור, בקשתה סורבה). בא-כוחה טען בסיכומיו כי מר סיגרון לא טרח להוציא פוליסת ביטוח ולחדשה במועד, גם לא פעל כשלוחה כאשר אישר כיסוי ביטוחי על דעת עצמו, וכי עשה כן תוך חריגה מסמכות. אדגיש כי חברת הביטוח לא העלתה כנגד סוכן הביטוח, בכתב הגנתה, כל טענה שהיא, ומשכך, אין בכוונתי להידרש לטענותיה בסוגיית השליחות, בהיותן משום הרחבת חזית אסורה. העולה מן המקובץ הוא שהוכח כי בעלת המשאית אכן הייתה מבוטחת בביטוח נגד התאונה ועל כן מחויבת חברת הביטוח בכיסוי נזקי התאונה."

 

עבור לתוכן העמוד