חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לא נפסק פיצוי בשל עגמת נפש למבוטח

ספק אם יש לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש עת פוצתה התובעת, למעט לעניין ההשתתפות העצמית, במלוא נזקיה ע"י הראל

 

 

תאמ (י-ם) 9120-10-11 ותא"מ 47418-12 הראל חברה לביטוח בע"מ נחמה מויאל נ' עידן יוסף בן גיגי

 

בית המשפט: השלום בירושלים

 

פסק הדין ניתן ביום: 11/10/2012

 

ע"י כבוד הרשם הבכיר: בן שלו

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לחייב את הנתבע (הנהג הפוגע) בתביעת תחלוף של חברת הביטוח לפצות אותה בגין תגמולי הביטוח ששלמה למבוטח וכן לפצות את המבוטח בתביעתו (שאוחדה עם תביעת המבטחת) לשלם לו את דמי ההשתתפות העצמית וכן לפצות אותו בגין עגמת נפש ואובדן ימי עבודה?

 

בית המשפט קיבל את התביעה בעיקרה וחייב את הנהג הפוגע לפצות את חברת הביטוח ואת המבוטח בגין סכום ההשתתפות העצמית אולם לא בשל עגמת הנפש ואובדן ימי עבודה.

 

מתוך פסק הדין:

 

"באשר לנזקים שנתבעו. בכל הקשור עם תביעת הראל, הרי שהסכומים שנתבעו הוכחו כדבעי בחוות דעת שמאי מיום 20.7.11, באסמכתאות לעניין שכר טרחתו, הסביר, ובאסמכתאות בעניין ביצוע התשלום לתובעת בפועל, ולמעט טענה לאקונית בכתב ההגנה באשר לשיעור הסכום שנתבע, לא עלתה – לא בכתב ההגנה ולא בסיכומים – טענה קונקרטית של ממש בעניינו. כפועל יוצא, על הנתבע לפצות את הראל כפי הסכום שנתבע.

 

באשר לתביעת התובעת, הדין עם הנתבע לעניין סכומי הפיצוי העקיפים שנתבעו (שהם עיקר סכום התביעה). גם אם ניתן ללמוד, לכאורה, כי התובעת יצאה לחופשה בת שלושה ימים בין הימים 11.7.11 עד יום 13.7.11, לא סבירה בעיני טענת התובעת לפיה עקב הנזק לרכב, מחוייבת היתה ליטול שלושה ימי חופשה על מנת להיות זמינה לקריאה למוסך בירושלים, במיוחד שעה שאין מחלוקת כי  זכתה, כדבריה, לקבל רכב חילופי מאת הראל, מבטחתה. בנסיבות אלה, לא מצאתי שעסקינן בנזק עקיף בר פיצוי, במובחן מנזקי ההשתתפות העצמית ששילמה, המוכחים, בסך נומינלי של 500 ₪, ובמובחן מהוצאות ההליכים שלפני. באשר לעגמת נפש שתבעה התובעת, הרי שספק בעיני אם יש לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש שלא ניתנה כל אמת מידה בדבר האופן שבו כומתה ועת פוצתה הנתבעת למעט לעניין ההשתתפות העצמית במלוא נזקיה על ידי הראל, ספק אם יש להורות על חיוב נוסף בגין עגמת נפש."

 

 

 

עבור לתוכן העמוד