חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המרכז הרפואי וולפסון: תיעוד פניות ילדים למלר"ד בשל ת.ד.

פורסם ביום 12/9/2011

מחקר בחסות קרן המחקרים על פניות ילדים למחלקות לרפואה דחופה בשל פגיעה בתאונות דרכים
12/09/2011

תיעוד פניות של ילדים למלר"ד בשל היפגעות בתאונות דרכים מינואר 2009 עד מאי 2011

המרכז הרפואי וולפסון: פרופ' אילן דלאל וארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים: ד"ר מיכל איבנקובסקי

 המחקר נערך בחסות קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח

ספטמבר 2011

 

המחקר בתמצית

תאונות הן הגורם העיקרי להיפגעות ולתמותה בקרב ילדים ואנשים צעירים.  חלק מהנפגעים פונה לקבלת טיפול במרפאות הקהילה וחלקם פונה למחלקות לרפואה דחופה (מלר"דים) בבתי החולים. בשנה נרשמות בממוצע כ- 182,000 פניות של ילדים למלר"דים בגין היפגעויות,  מתוכם מתאשפזים כ- 24,000 ילדים ו- 144 ילדים מקפחים את חייהם כתוצאה מהיפגעויות מכוונות ובלתי מכוונות. המחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד) מהוות שער למערכת הבריאות ובמידה מסוימת הן בבואה למצב בריאות האוכלוסייה.

המרכז הרפואי וולפסון החל בשנת 2009 בפרויקט שמטרתו לאסוף ולנתח נתונים של ילדים שפונים למלר"ד עקב היפגעות בתאונות דרכים. המידע נאסף משני מקורות:  ממערכת הרישום האדמיניסטרטיבית בבית החולים (ATD) שאוגרת נתונים דמוגרפיים ומשתנים הקשורים לסיבות הפנייה ולתוצאות הפגיעה ובאמצעות איסוף של ארבעה משתנים נוספים(MDS)  - מנגנון הפגיעה, מקום ההיפגעות, גורם או מוצר שהיה מעורב ופעילות בעת ההיפגעות. המידע המשולב שהתקבל מניתוח נתוני ה- ATD ונתוני ה- MDS  יתרום ליצירת בסיס ידע אודות היפגעויות של ילדים בתאונות דרכים ויסייע בלימוד התופעה ובבחינת היקפה, מאפייניה ומאפייני הילדים הנפגעים. המידע הייחודי שיתקבל מנתוני ה-  MDSיכול להעמיק את ההבנה בתחום ולשמש לפיתוח תכניות מניעה ופעולות התערבות ממוקדות ויעילות.

הדו"ח נועד לתעד את תהליך איסוף הנתונים וביצוע המחקר במלר"ד הילדים במרכז הרפואי וולפסון במהלך שנתיים וחצי, להציג את הממצאים אשר עלו משילוב נתוני ה- ATD ונתוני ה- MDS ולבחון את היתרונות הגלומים בהוספת המשתנים הנכללים ב- MDS ואת התרומה הייחודית של המידע המתקבל באמצעותם.

תודה מיוחדת ל:

גב' מירב ביליה,  רכזת שלוחת 'בטרם וולפסון' על ההדרכה,  הפעילות והתמיכה השוטפת בביצוע המחקר בבית החולים.

גב' רחלי כץ ומראייל פרידמן, עוזרי המחקר בצוות NAPIS – המערך הלאומי

לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים בארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים.

 

פרופ' אילן דלאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיעוד פניות ילדים בשנים 2011-2012

סיכום המחקרים שנערכו בתשעה בתי חולים

עבור לתוכן העמוד