חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

החיפזון מהשטן: אישיות מועדת לתאונות דרכים

פורסם ביום 2/12/2012

נמצא, כי מי שהיה מעורב בתאונות בעבר יהיה מעורב בעתיד ואימפולסיביות היא גורם הסיכון האישיותי המרכזי לתאונות דרכים
2/12/2012

 

"אלו השולטים בעצמם להם הכוח האמיתי"  (לאו טסו)

פרופ' גידי רובינשטיין, ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה

המחקר נערך בחסות קרן המחקרים שליד אגוד חברות הביטוח בישראל

 

פרופ' גידי רובינשטיין

המחקר בתמצית

המחקר הינו מחקר אורך תלת-שנתי שבדק את הקשר בין חמשת הגדולים של האישיות וחיפוש ריגושים ואימפולסיביות ובין מעורבות בתאונות דרכים בקרב מדגם מייצג בן 1,500 נבדקים של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל בשנים 2009-2011.

הנבדקים רואיינו בטלפון באמצעות שאלון דמוגרפי ובריאותי מקיף, גרסה עברית מקוצרת של ה-NEO-PIושל ה-ImpSSונשאלו על מעורבותם בתאונות לפני המחקר, וכן כעבור שנה וכעבור שנתיים במהלך המחקר.

נמצא שקיימת מועדות לתאונות דרכים ואנשים שהיו מעורבים בתאונות לפני המחקר היו מעורבים בתאונות במהלך המחקר יותר מאנשים שלא דיווחו על תאונות לפני תחילת המחקר.

בקרב הולכי רגל נמצא שאיש מבין מי שתפס את עצמו אשם בתאונות שאירעו לפני המחקר לא היה מעורב בתאונות במהלכו (אם כי מגמה זו אינה מובהקת סטטיסטית בגלל המספר הקטן של הולכי הרגל שהשתתפו בכל הבדיקות), אך בקרב נהגים לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעור התאונות במהלך המחקר בין אלה שתפסו את עצמם אשמים ובין אלה שלא תפסו את עצמם אשמים בגרימת התאונות שאירעו לפני המחקר.

בהתאמה עם מחקרים קודמים, נמצא שגברים מעורבים בתאונות יותר מנשים ושקיים קשר שלילי (אם כי חלש יותר מזה שנמצא במחקרים קודמים) בין גיל ומעורבות בתאונות. מבין משתני האישיות שנבדקו נמצאו שתי תכונות אישיות שנכנסו למודל הסופי. בקרב גברים נמצא שאימפולסיביות קשורה קשר חיובי למעורבות בתאונות דרכים ובקרב נשים נוספת לכך גם פתיחות לחוויה, כאשר ככל שהרמה של גורם הסמכותנות בסולם הפתיחות לחוויה גבוהה יותר, הסיכון למעורבות בתאונות בקרב נשים נמוך יותר. לממצא זה משמעות מיוחדת לאור המשמעויות החיוביות שיש לפתיחות לחוויה, מצד אחד, ולאור המשמעויות השליליות שיש לסמכותנות (ציות עיוור לסמכות, נוקשות הפוגעת בהסתגלות), מצד שני. לפחות כאשר מדובר בתחום הספציפי של תאונות דרכים בקרב נשים מסתבר שדווקא ציות נוקשה לחוקים עשוי להיחשב, לפי נתוני מחקר זה, "מקדם ביטחון", המפחית את הסיכון למעורבות בתאונות.

מבין המשתנים הבריאותיים הרבים שנבדקו נמצא שהלוקים בהפרעת קשב (ADD) ובהפרעת קשב והיפר-אקטיביות (ADHD) מעורבים יותר בתאונות דרכים מאשר אנשים שאינם לוקים בהפרעות אלו. תוצאות אלו נידונות לאור מבנה תכונות הפתיחות לחוויה והאימפולסיביות, כמשתני אישיות, כשהאחרונה אינהרנטית להפרעת קשב והיפר-אקטיביות.

 

 

עבור לתוכן העמוד