חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תיעוד פניות של ילדים למלר"ד בשל היפגעות בתאונות דרכים 2015 – 2012

פורסם ביום 25/10/2015

נמצא, כי שיעור הפניות למרכז הרפואי קפלן עקב תאונת דרכים של בני נוער בגילאי 16-17 גבוה משמעותית משיעורם הצפוי ביחס לגודל השנתונים הללו באוכלוסיית ילדי ישראל
25/10/2015

ד"ר אורי בלה 

החוקרים: ד"ר אורי בלה,  אושרי וייס ושרון רונן המרכז הרפואי קפלן

המחקר נערך בחסות קרן המחקרים שליד אגוד חברות הביטוח

תקציר

המרכז הרפואי קפלן, בתמיכת קרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח החל בחודש אפריל 2012 בפרויקט שמטרתו לאסוף ולנתח נתונים של ילדים הפונים למלר"ד עקב היפגעות בתאונות דרכים. המידע נאסף משני מקורות: ממערכת הרישום האדמיניסטרטיבית בבית החולים (ATD) שאוגרת נתונים דמוגרפים ומשתנים הקשורים לסיבות הפניה ולתוצאות הפגיעה ובאמצעות איסוף של ארבעה משתנים נוספים (Minimal Data Set - MDS), המומלצים על ידי ה- WHO: מנגנון הפגיעה, מקום ההיפגעות, גורם/מוצר שהיה מעורב בהיפגעות ופעילות בעת ההיפגעות. 

 

מטרת המחקר

בחינת היתרונות הגלומים בהוספת המשתנים הנכללים בסטנדרט ה- MDS והתרומה הייחודית של המידע המתקבל באמצעותם לצורך לימוד אודות היפגעויות ילדים בתאונות דרכים ולצורך פיתוח תכניות מניעה ופעולות התערבות ממוקדות.

 

שיטת המחקר

הנתונים שנאספו באמצעות טופס ה-MDS  הוצלבו עם נתוני ה-ATD לצורך קבלת רשומה מאוחדת. בנוסף לניתוח נתוני הילדים שפנו למלר"ד קפלן עקב היפגעות בתאונות דרכים, נערכה השוואה בין מקרים אלו לנתונים של הילדים שפנו לטיפול במלר"דים של בית החולים עקב כל סוגי ההיפגעות באותה תקופה.

 

ממצאים

היקף מילוי טפסי ה-MDS-ED  ומידת ה'כיסוי' שלהם את נתוני ה- ATD:

בתקופה שבין מרץ 2013 לפברואר 2015 נרשמו במערכת ה- ATDשל המרכז הרפואי קפלן 1,253 ביקורים של ילדים שפנו למלר"ד עקב היפגעות בתאונת דרכים ובטפסי ה- MDS-ED תועדו 284 פניות (אחוז כיסוי של כ- 23%). אחוזי המילוי של המשתנים בטפסי ה- MDS-ED הינם גבוהים מאוד ונעים בין 100% במשתנה 'סוג תאונת הדרכים' לבין 85.1% במשתנה 'גורם/מוצר מעורב'.

מאפייני הנפגעים בתאונות דרכים בהשוואה למאפייני כלל הנפגעים במרכז הרפואי קפלן ובהשוואה לנתונים הארציים:

מנתוני ה-ATD  של המרכז הרפואי קפלן עולה, כי כ- 56% מהילדים שפנו עקב היפגעות בתאונת דרכים היו בנים, הגיל הממוצע של הפונים היה 10.0 שנים וכ- 13% מהפניות עקב תאונת דרכים הסתיימו באשפוז, כאשר ממוצע ימי האשפוז של הילדים שאושפזו היה 2.6 ימים. כ- 94% מהילדים שנפגעו בתאונת דרכים פנו למלר"ד לקבלת טיפול מהשעה שמונה בבוקר ועד חצות, כאשר מחצית מהנפגעים (51%) פנו לקבלת טיפול בין השעות ארבע אחה"צ לעשר בלילה. בימים ראשון וחמישי שכיחות הפניות למלר"ד גבוהה מעט, בהשוואה לשאר ימות השבוע, ואילו ביום שבת שכיחות הפניות היא הנמוכה ביותר. בחודשי החורף (דצמבר, ינואר ופברואר) אחוז הפניות הממוצע הינו נמוך יחסית, בהשוואה לשאר עונות השנה, ואילו בעונת האביב אחוז הפניות הממוצע הינו גבוה מעט. בחודש יולי אחוז נפגעי תאונות הדרכים מבין כלל הנפגעים הינו גבוה פי 1.2 מהממוצע. כ- 44% מהילדים שפנו למלר"ד קפלן מתגוררים בערים רחובות ואשדוד.

בהשוואה בין הפונים למלר"ד קפלן עקב היפגעות בתאונות דרכים לבין הפונים עקב כלל ההיפגעויות, נמצא שבקרב הפונים עקב תאונות דרכים הגיל הממוצע היה גבוה יותר (10.0 לעומת 8.4, בהתאמה) וכך גם אחוז המאושפזים (כ- 13% לעומת 11%, בהתאמה), ממוצע ימי האשפוז (2.6 לעומת 1.8, בהתאמה) ואחוז הפניות של ילדים בגילאי 7 (כ- 7% לעומת כ- 5%) ושל בני נוער בגילאי 16-17 (כ- 21% לעומת כ- 9%, בהתאמה). לעומת זאת, אחוז הבנים בקרב נפגעי תאונות הדרכים נמוך מעט ביחס לאחוז הבנים בקרב כלל הנפגעים (כ- 56% לעומת כ- 63%).

התפלגות הפניות למלר"ד לפי יום הפנייה של נפגעי תאונות דרכים ושל כלל הנפגעים שונה: בקרב נפגעי תאונות הדרכים, שיעור הפניות למיון בימים ראשון וחמישי גבוה בהשוואה לשאר ימות השבוע, ואילו ביום שבת שיעור הפניות למיון הוא הנמוך ביותר ואף נמוך בכ- 60% מזה של כלל הנפגעים. לעומת זאת, בקרב כלל הנפגעים מתפלגות הפניות למלר"ד באופן דומה למדי בין ימות השבוע. התפלגות הפניות למלר"ד לפי שעת הפנייה ביום, לפי חודשי השנה ולפי יישוב המגורים של נפגעי תאונת הדרכים ושל הפונים עקב כלל ההיפגעויות דומות למדי.  כמו כן נמצא, כי אחוז הפניות עקב תאונות דרכים מהעיר רחובות נמוך ביחס לאחוז הפניות מהיישוב עקב כלל ההיפגעויות (25.1% לעומת 30%, בהתאמה) ואילו באשדוד ובגן יבנה אחוז הפניות עקב תאונות דרכים גבוה ביחס לאחוז הפניות עקב כלל ההיפגעויות.

בהשוואה לנתונים הלאומיים, אחוז הילדים שפנו למלר"ד עקב היפגעות בתאונות דרכים, מתוך כלל הפונים עקב היפגעות בלתי מכוונת שפנו למרכז הרפואי קפלן, נמוך מאחוז הילדים המקביל שפנה למלר"דים בכל בתי החולים בישראל (8% לעומת 15.3%, בהתאמה). התפלגות הנפגעים לפי גיל (הן עקב היפגעות בתאונת דרכים והן עקב כלל ההיפגעויות הלא מכוונות), של הילדים שפנו לטיפול במרכז הרפואי קפלן ושל כלל ילדי ישראל שפנו לטיפול במלר"ד - דומה, בהבדל אחד: חלקם של התינוקות נפגעי תאונות דרכים בשנת החיים הראשונה, שפנו לטיפול במרכז הרפואי קפלן, גדול ב- 30% מחלקם של כלל ילדי ישראל בקבוצת גיל זו, שפנו לטיפול במלר"ד עקב היפגעות בתאונת דרכים (6.1% לעומת 4.7%, בהתאמה). באשר לנתוני האשפוז, אחוז המועברים לאשפוז מבין כלל הפניות למלר"דים בכל בתי החולים בארץ גבוה במעט מאחוז הילדים שהועברו לאשפוז מבין כלל הילדים שפנו למלר"ד במרכז הרפואי קפלן עקב היפגעות (12.3% לעומת 11%, בהתאמה). מהנתונים הארציים לא ניתן היה לחשב את אחוז המועברים לאשפוז מבין נפגעי תאונות הדרכים.

 

נפגעים בסוגים שונים של תאונות דרכים וקבוצות בסיכון:

מנתוני ה- MDS-EDשל המרכז הרפואי קפלן עולה, כי רוב נפגעי תאונות הדרכים (65%) נפגעו בעת היותם נוסעים ברכב פרטי או משפחתי. גילם הממוצע של נפגעים אלו הוא 6.4 שנים, אם כי סוג זה של תאונה מאפיין במיוחד ילדים בגילאי 0-4. ילדים שנפגעו כנוסעים ברכב מהווים 30% מהנפגעים שהועברו לאשפוז וכ- 23% מסך ימי האשפוז של נפגעי תאונות הדרכים, כאשר ממוצע ימי האשפוז שלהם עמד על 1.2 ימים. עוד ניתן ללמוד, כי בכ- 90% מהמקרים בהם דווח באשר לשימוש באמצעי בטיחות, הנפגעים היו חגורים. כ-  17% מהנפגעים  בתאונת  דרכים  היו  הולכי  רגל,  כאשר  בני נוער בגיל 15-17 מהווים קרוב למחצית (כ- 46%) מהנפגעים. עם זאת, הגיל הממוצע של נפגעים כהולכי רגל הוא נמוך יותר: 9.9 שנים וכ- 60% מהם היו בנים. ילדים שנפגעו בסוג זה של תאונה מהווים 60% מהמאושפזים וממוצע ימי האשפוז שלהם עומד 1.6 ימים, והם מהווים כ- 61% מסך ימי האשפוז של נפגעי תאונות הדרכים. כ- 7% מהנפגעים בתאונות דרכים נפגעו בעת היותם רוכבי אופניים או גלגלים קטנים והם מהווים 10% מהנפגעים שהועברו לאשפוז וממוצע ימי האשפוז שלהם עומד על 2.5 ימים. כ- 11% נוספים נפגעו בעת היותם נוסעים בתחבורה ציבורית (כ- 4%), בסביבת הרכב (כ- 3%), בעת שימוש ברכב ממונע אחר (כדוגמת אופנוע, טרקטורון וכד') וכנהג/ת ברכב פרטי או משפחתי (כ- 2% מהנפגעים בתאונות כל אחד)  .

שיעור הפניות למלר"דים בכל הארץ עקב תאונות דרכים מהיישוב מזכרת בתיה היה הגבוה ביותר משיעורי הפניות של שמונת היישובים שהוצגו בדו"ח (8.5 מקרים בממוצע לשנה לכל 1,000 ילדים לעומת שיעור ממוצע של כ- 7 מקרים בשאר היישובים), כך שהסיכון להיפגעות בתאונת דרכים בקרב ילדי מזכרת בתיה גבוה פי 1.2 מהסיכון להיפגע בתאונת דרכים בקרב ילדי היישובים האחרים שנבחנו בדו"ח.

מנתונים ארציים, מנתוני ה- ATD ומנתוני ה- MDS-ED המתוקננים של המרכז הרפואי קפלן עולה, כי בני נוער בגילאי 16-17 מהווים קבוצת סיכון להיפגעות בתאונת דרכים: נמצא, כי שיעור הפניות למרכז הרפואי קפלן עקב תאונת דרכים של בני נוער בגילאי 16-17 גבוה משמעותית משיעורם הצפוי ביחס לגודל השנתונים הללו באוכלוסיית ילדי ישראל (פי 1.8 בקרב בני ה-16 ופי 2.7 בקרב בני ה- 17). כמו כן נמצא, כי ביחס לקבוצות הגיל האחרות, קבוצת בני הנוער בגילאי 15-17 היא בעלת סיכון גבוה משמעותית להיפגעות בתאונת דרכים, כאשר חלקם של בני ה- 15-17 בנטל ההיפגעות בתאונות דרכים הינו כ-42% - פי 1.7 מחלקם באוכלוסיית הילדים . בנוסף נמצא, כי שיעור הפניות בגין תאונת דרכים של ילדים בני 7 גבוה פי 1.2 מהשיעור הצפוי של גודל שנתון זה באוכלוסיית ילדי ישראל. נתון זה אינו תואם ממצאים של מחקרים דומים שנעשו בבתי חולים אחרים בארץ ולא מצאנו לו הסבר מניח את הדעת.

מנתונים ארציים ומנתוני המרכז הרפואי קפלן עולה גם שכ- 56% מהילדים שפנו למלר"ד קפלן עקב היפגעות בתאונת דרכים היו בנים (פי 1.3 מבנות), ולכן בנים מהווים קבוצה בסיכון להיפגעות בתאונות דרכים, ובפרט בסוגי תאונות המוגדרות כ'פעילויות אקטיביות' , בהם הסיכון של בנים להיפגע בתאונת דרכים גבוה פי 2.1 מהסיכון של בנות (כ- 68% מהנפגעים בפעילויות 'אקטיביות' הם בנים וכ- 32% הן בנות).

 

מסקנות והמלצות

נתוני ה- MDS-ED אשר התווספו לרישום השגרתי של הפניות עקב תאונות דרכים במערכת ה-ATD, מהווים תוספת מידע ייחודית אודות מאפייני ההיפגעות והנפגעים בתאונות דרכים ומאפשרים הבנה עמוקה ומקיפה יותר של התופעה. עם זאת, במהלך המחקר נעשה ניסיון לבסס את תהליך תיעוד הפניות למיון לפי סטנדרט ה- MDS במלר"ד קפלן, אולם התהליך לא צלח.

לאור הקושי להטמיע את תיעוד הפניות למיון לפי סטנדרט ה- MDS, אשר דווח עליו גם בבתי חולים אחרים בהם התקיימו מחקרים דומים, מומלץ כי כאשר תיק המטופל במלר"ד בית החולים יהיה ממוחשב, יוטמעו שדות ה- MDS-ED בתעודת המיון הממוחשבת ויוגדרו כשדות חובה למילוי, דבר אשר עשוי לשפר משמעותית את היקף איסוף המידע אודות מאפייני ההיפגעות והנפגעים בתאונות - בכלל, ובתאונות דרכים –בפרט.

עבור לתוכן העמוד