אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח קצבה - Annuity insurance

מושג בביטוח חיים - ביטוח חיים (הכולל מרכיב חיסכון) המבטיח למבוטח את סכום הקצבה (הגמלה) החודשי שהוסכם מראש מדי חודש בחודשו לאחר שהמבוטח הגיע לגיל הפרישה שנקבע בפוליסה.

מקור: מילון "על ביטוח"