אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ראיון עם עו"ד יוסף שטח - על ביטוח ועוד

הביטוח מקצוע מורכב, לא מספיקה ידיעת 4 פעולות חשבון, נדרש ידע גם בסטטיסטיקה, בהסתברויות ובאקטואריה