אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
גורם פוליסה - Policy factor

מושג בביטוח חיים – סכום הנוסף לפרמיה נטו (עלות הסיכון) שמייצג את עלויות חברת הביטוח בשל הטיפול בפוליסה. גורם הפוליסה בד"כ צמוד למדד.

מקור: מילון "על ביטוח"