אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
גיל כניסה - Age of entry

מושג בביטוחי חיים, בריאות וסיעוד - הגיל שבו היה המבוטח בעת תחילת הביטוח. בדרך כלל, עלות הפרמיה גבוהה יותר ככל שגיל הכניסה הוא יותר גבוה.

מקור: מילון "על ביטוח"