אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הנחת היעדר תביעות - No-claim Bonus

מונח בכל ענפי הביטוח – הנחה שניתנת על ידי חברת הביטוח למבוטח בחידוש הביטוח (לפי סיכום שנעשה ביניהם מראש) בעת חידוש הביטוח מהפרמיה של השנה החדשה בשל אי הגשת תביעות (או הגשת תביעות שעולה עלה על ההיקף שסוכם). לגבי ביטוח רכב – ראו בונוס מלוס .

מקור: מילון "על ביטוח"