אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ויתור על סודיות רפואית - Authorization to Release Health Information

מונח בביטוחי אדם - המבוטח נדרש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית על מנת לאפשר לנציגי המבטח לעיין במסמכיו הרפואיים.

 

מקור: מילון "על ביטוח"