אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
חתם ביטוח - Insurance Underwriter

מונח בכל ענפי הביטוח - נציג מוסמך של המבטח שעוסק בחיתום ומקבל או אינו מקבל  עסקים לביטוח. החתם הוא בדרך כלל עובד שכיר של חברת הביטוח או סוכן ביטוח שקיבל הרשאה מחברת הביטוח לחתום על פוליסות בשמה. סוכן חתם יכול לייצג מספר חברות ביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"