אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
טוויסטינג - Twisting

מונח בביטוח חיים - כאשר המבוטח מחליף ביטוח חיים קיים בביטוח חיים חדש או בקרן פנסיה. בדרך כלל מדובר בביטול הביטוח הישן וברכישת ביטוח חדש. לפעמים המבוטח מפסיד זכויות וכספים בתהליך זה.

מקור: מילון "על ביטוח"