אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
התלקחות שלא מרכיבי הרכב אינה תאונת דרכים

תאונה שנגרמה כתוצאה ממשחקם של ילדים במציתים ברכב לא הוכרה כתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד
 

התלקחות הרכב עקב משחק ילדים באש, שלא נבעה

מאחד מרכיבי הרכב – איננה "תאונת דרכים"

ת.א. 1073/06 (מחוזי חי') יונס נגד "הכשרת הישוב"

 

 

 

מאת: עו"ד שמואל מורד

 

 

 עו"ד שמואל מורד

ביום 30.9.09 ניתן פסק דין על ידי השופט ש. ברלינר בביהמ"ש המחוזי בחיפה בתיק הנ"ל, בו עלתה השאלה אם התלקחות הרכב שגרמה כוויות לתובע – קטין בן 6 שנים – עשויה לשמש עילת תביעה לפיצויים לפי חוק הפלת"ד.

 

 

הגדרת "תאונת דרכים" בס' 1 לחוק הפלת"ד מתייחסת כידוע להתלקחות הרכב כאחת מהחזקות המרבות שבהגדרה. שם נאמר:

 

"... יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו..."

 

השאלה אפוא היתה עובדתית: האם ההתלקחות שארעה במקרה זה היתה מן הסוג המפורט בהגדרה או שמקורה היה בגורם אחר, ואז הארוע לא יחשב לתאונת דרכים, והתובע לא יזכה לפיצויים.

 

בית המשפט שמע עדויות וביניהן עדות האב, שנהג ברכב לפני שנטש אותו, כשהתובע ועוד שני ילדים מצויים בו, בהשוואה לעדותו במשטרה, עדות בעלת הרכב שמסרה את הרכב לאבי התובע, על מנת שיסע בו, בהשוואה לעדותה במשטרה, עדותו של ראש היחידה לחקירת הצתות במשטרת ישראל ועדותו וחוות דעתו של מומחה מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל. על סמך שיקלול כל העדויות והראיות הגיע ביהמ"ש למסקנה כי התאונה נגרמה כתוצאה ממשחקם של הילדים במציתים. בעזרתם של המציתים האלה הדליקו הילדים ניירות שהיו מונחים ברכב, אשר נמצאו אחרי המקרה כשהם מפוייחים בין המושב הקדמי ימני לספסל האחורי, וכתוצאה מכך התלקח הרכב. ביהמ"ש לא מצא כל סיבה אחרת הקשורה לאחד מרכיבי הרכב או לאחד החומרים – כמו דלק או שמן – החיוניים לכושר נסיעתו, כדרישת המחוקק.

 

ביהמ"ש דחה, אפוא, את התביעה, לא לפני שהקדיש יריעה רחבה לניתוח המקרה, אלמלא תיקון מס' 8 לחוק הפלת"ד, שנכנס כזכור לתוקף בסוף שנת 1990, וצימצם את תחולת החוק, בכלל, ובסוגיית ההתלקחות של הרכב, בפרט. צימצום זה התבטא בתוספת הגדרה ל"שימוש ברכב", ובהוספת יסוד להגדרה הבסיסית - "למטרות תחבורה" - וכן בניסוח החזקה המרבה הנוגעת להתלקחות והתפוצצות, באופן שייכללו בהגדרה רק אם הם נבעו מגורם הקשור לאחד מרכיבי הרכב או לחומר חיוני לכושר נסיעתו.

 

ניתוח המצב המשפטי לפני תיקון מס' 8 אינו רלבנטי למסקנה הסופית של פסה"ד, ולכן לא הובאה בסיכום קצר זה.

 

 לפסק הדין המלא באתר הרשות השופטת

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­________________