אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תגובת האגוד וההתאחדות לחוזר הנכות

תגובת האגוד וההתאחדות לפיקוח על הביטוח לטיוטת חוזר בנושא התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי לנכות
פרסום המכתב שנשלח מטעם אגוד חברות הביטוח והתאחדות החברות לביטוח חיים לפיקוח על הביטוח בתגובה לטיוטת החוזר בנושא תקופת ההתיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות.
המכתב שנשלח מטעם האגוד וההתאחדות לפיקוח על הביטוח  המכתב שנשלח מטעם האגוד וההתאחדות לפיקוח על הביטוח