אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
משרד הכרטיס הירוק - Green Card System

מונח בביטוח רכב - משרד הכרטיס הירוק עוסק בביטוח חובה לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. פעילות המשרד מוגבלת למדינות החברות במועדון הכרטיס הירוק (מצרים אינה חברה במועדון זה).

קישור לאתר המשרד הראשי של הכרטיס הירוק בלונדון

מקור: מילון "על ביטוח"