אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ערך פדיון - Surrender Value

מונח בביטוחי חיים וסיעוד - סכום הכסף המגיע למבוטח למשיכה בזמן נתון לפי הפוליסה לביטוח חיים בשל מרכיב החיסכון.

מקור: מילון "על ביטוח"