אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פרו-רטה - חישוב פרמיה יחסית לתקופה - Pro-rata

מונח בביטוח אלמנטרי - חישוב הפרמיה בביטוח לתקופה קצרה משנה אחת. החישוב נעשה באופן יחסי לתקופה. הפרמיה השנתית כפול מספר הימים בו הביטוח תקף חלקי 365.

מקור: מילון "על ביטוח"