אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
קרן פנסיה - Pension Found

מונח בענף ביטוח החיים והפנסיה  - קופת תגמולים  שנועדה לתשלום קצבה (בדרך כלל חודשית) לעמיתים בקרן או לשאיריהם בשל הגיעם לגיל הפרישה או מפאת נכות או בשל מקרים נוספים שנקבעו בתקנון הקרן. התשלומים נעשים לפי זכויות העמית בקרן בהתאם לתקנון והתוכנית שנבחרה לעמית.

מקור: מילון "על ביטוח"