אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
רופא הסכם - Agreement Physician

מונח בביטוח ביטוח בריאות - רופא שחברת הביטוח חתמה עמו על הסכם עבודה שמו מופיע ברשימת רופאי ההסכם שחברת הביטוח מפנה את מבוטחיה לקבל מהם את הטיפול הרפואי כאשר עלות הטיפול (לפעמים בניכוי השתתפות עצמית) משולמת על-ידי חברת הביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"