אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלכישורי ראייה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל

פורסם ביום 2/4/2013

המחקר מצא כי נהגים עם מיופיה לילית מבצעים תאונות בלילה בשכיחות גבוהה יותר מאשר נהגים ללא מיופיה לילית
 

כישורי ראייה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל – השלכות אפשריות לגבי בטיחות בדרכים

 

המחקר נערך בחסות קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח

 

המחקר בתמצית

מטרת המחקר הינה לבדוק את הקשר בין תופעת קוצר ראייה לילי או מיופיה לילית(night myopia)לבין שכיחות תאונות הדרכים המתרחשות בלילה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל; המחקר מצא כי נהגים עם מיופיה לילית מבצעים תאונות בלילה בשכיחות גבוהה יותר מאשר נהגים ללא מיופיה לילית. לאור תוצאות המחקר ממליצים עורכיו לשקול עריכת מבחן מיופיה לילית לנהגים המועמדים לקורסי נהיגה בצה"ל.

 

תוצאות המחקר התפרסמו  גם בכתב העת

Acta Ophthalmologica Scandinavica 2007

 

Yuval Cohen, David Zadok, YanivBarkana, Zipora Shochat, Isaac Ashkenazi, Isaac Avni and Yair Morad- Relationship between night myopia and night-time motor vehicle accidents

כישורי ראייה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל– השלכות אפשריות לגבי בטיחות בדרכים  כישורי ראייה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל– השלכות אפשריות לגבי בטיחות בדרכים
כישורי ראייה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל– השלכות אפשריות לגבי בטיחות בדרכים - תקציר באנגלית  כישורי ראייה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל– השלכות אפשריות לגבי בטיחות בדרכים - תקציר באנגלית