אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מצגת הכיסוי עפ"י חוק לנזקי מלחמת לבנון 2006

מצגת שערך עו"ד יוסי הלוי לקראת ישיבה בנושא ביום 18/7/2006
מצגת עו"ד הלוי מלחמת לבנון 2006  מצגת עו"ד הלוי מלחמת לבנון 2006