אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח סיעודי של קופת חולים

בג"ץ מכבי מגן נגד שר האוצר ואח' - החלטתו של המפקח שלא ליתן רשיון ביטוח ל"מכבי מגן" עומדת במתחם הסבירות, בעיקרון המידתיות ונשענת על תשתית עובדתית נאותה."מכבי מגן" נדרשת להעביר כל מבוטחיה למבטח מורשה.

 

 

בג"ץ 7611/01 מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ואח' נגד שר האוצר ואח'

בית המשפט: פסק הדין ניתן ביום 20.8.06 ע"י בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.

עניינו של פסק הדין: האם "מכבי מגן" רשאית במסגרת השב"ן להעניק כיסוי בביטוח סיעודי.

"מכבי מגן" פנתה אל המפקח על הביטוח בבקשה לקבל רשיון מבטח לביטוח הסיעודי. המפקח דחה את בקשתה וכנגד החלטה זו הוגשה עתירה לבג"ץ.

בית המשפט דחה את העתירה תוך שהוא קובע:

1.  הפעילות של "מכבי מגן" היא עיסוק בביטוח. 

2.  תוכניות השב"ן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אינן יכולות לכלול ביטוח סיעודי.

3.  החלטתו של המפקח כי פעילות "מכבי מגן" בענין הנדון טעונה רשיון ביטוח - נכונה.

4.  החלטתו של המפקח שלא ליתן רשיון ביטוח ל"מכבי מגן" עומדת במתחם הסבירות, בעיקרון המידתיות ונשענת על תשתית עובדתית נאותה, תוך שפסק הדין מציין את הטעמים הבאים:

4.1.   יש ספק ביציבותה של "מכבי מגן".

4.2.   יש בעייתיות במבנה התאגידי של "מכבי מגן" (איננה חברה, אלא אגודה שיתופית).

4.3.  קיימת בעייתיות בקשר שבין "מכבי מגן" לבין קופת חולים מכבי.

5. בסופו של דבר בית המשפט קבע, כי החלטת המפקח היא מידתית ולא נפל בה פגם. לפיכך, "מכבי מגן" צריכה להעביר את כל המבוטחים למבטח מורשה.

בחזרה לראש הדף