אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ירידה בגניבות הרכב בשל פעילות "אתג"ר"

כבר בשנה הראשונה לפעילות היחידה נרשמה ירידה במספר גניבות כלי הרכב בישראל וזאת למרות הגידול במצבת כלי הרכב אשר שיעורה טרם פורסם.
 

 

הירידה במספר הגניבות נרשמה כבר בשמונת החודשים הראשונים של שנת 2006, שהיא השנה הראשונה לתחילת פעילותה המחודשת של היחידה.

הירידה במספר גניבות כלי הרכב בישראל נרשמה למרות הגידול במצבת כלי הרכב אשר שיעורה טרם פורסם.

לפי נתונים שנמסרו למערכת האתר מטעם יו"ר אגוד חברות הביטוח בישראל, מר גדעון המבורגר ומנכ"ל האגוד, מר זאב אבן חן הסתכם מספר הגניבות בתקופה הנסקרת ב 20,566 כלי רכב לעומת 22,520 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת (הפרש של 1,954 כלי רכב), הווה אומר, ירידה בשיעור נומינלי של כ 8.6% וזאת מבלי לקחת בחשבון את הגידול במצבת כלי הרכב כאשר שיעור הגניבות מתוך כלל מצבת הרכב קטן בשיעור יותר גדול.

שיעור הירידה בגניבות הרכב הפתיע את המבטחים ואת המשטרה לאור הצפי, שבתחילת הפעילות המחודשת של יחידת "אתג"ר" תיבלם העליה במספר כלי הרכב הגנובים ורק לאחר מכן תירשם ירידה במספר גניבות כלי הרכב.

יחידת אתג"ר הפסיקה את פעילותה בתחילת 2004 ובשנה זו עלה מספר כלי הרכב הגנובים בכ5,500 לעומת השנה הקודמת.

בשנת 2005, השנה השניה שבה לא פעלה היחידה עלה מספר כלי הרכב הגנובים בכ5,000 נוספים והסתכם בכ35,000 כלי רכב לעומת 24,500 בשנת 2003, שהיתה השנה האחרונה לפעילות "אתג"ר".

פעילות יחידת "אתג"ר" חודשה, כאמור, בשנת 2006. במשטרת ישראל ובאגוד חברות הביטוח מעריכים, כי אלמלא חודשה פעילות היחידה, היה עולה מספר הגניבות בשנת 2006 בכ5,000 כלי רכב נוספים ומגיע לכדי 40,000.

בשנת 2008  צמצמה פעילות היחידה את מספר גניבות הרכב ב - 5,507 כלי רכב, שהם 18% פחות בהשוואה לשנת 2007.
בסה"כ נגנבו בשנת 2008 24,458 כלי רכב לעומת 29,965 בשנת 2007 , 33,478 כלי רכב בשנת 2006, ו - 34,150 בשנת  2005.
בהשוואה לשנת 2005, השנה שלפי חידוש פעילותה של אתג"ר, שעור הירידה בגניבות הוא  28.4%.
בשנת 2008 הייתה ההשתתפות הכספית שלנו  בפעילות אתג"ר 9.1 מיליון ₪  ובשנת 2009  8.8 מיליון ₪. 

יש לציין, כי יחידת אתג"ר החדשה הוקמה בעקבות פעילות של אגוד חברות הביטוח מול השר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה. בסופו של תהליך ולאחר בדיקת היועץ המשפטי לממשלה, אישרה ממשלת ישראל את הקמת היחידה, ואת ההשתתפות במימונה, ע"י אגוד חברות הביטוח וארגון חברות הליסינג וההשכרה.