אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מחקר בארה"ב: השפעת תזרים המזומנים של המעסיק על הבטיחות במקום העבודה

שיעור הפציעות והמחלות בעבודה של העובדים גדל בעקבות גידול בחובות המעבידים וגידול בתזרים מזומנים שלילי של המעבידים, שיעור הפציעות והמחלות בעבודה של העובדים קטן בעקבות תזרים מזומנים חיובי של המעבידים וערך החברה יורד באופן משמעותי בעקבות עלייה בשיעור הפציעות והמחלות בעבודה של העובדים
 

 

המספר המשוער של תאונות עבודה ומחלות הקשורות בעבודה בארה"ב, מוערך ביותר מ -3.5 מיליון לשנה. העלות השנתית של תאונות העבודה והמחלות הקשורות בעבודה בארה"ב מוערכת בכ 250 מיליארד דולר.

מחקר שנערך באוניברסיטת טקסס בדאלאס בדק את השפעת מגבלת המימון לשל המעסיקים על בטיחות במקום העבודה ואת השלכותיה על ערך הפירמה ורווחת העובדים.  ד"ר מלקולם וורדלאו, פרופסור למימון ולכלכלה ניהולית מבית הספר לניהול נאבין ג'ינדל, פרסם את ממצאיו בביטאון הכספים, Journal of Finance. המחקר נערך בשיתוף עם ד"ר יונתן .ב כהן, פרופסור למימון באוניברסיטה של ​​טקסס באוסטין. 

"חלק עצום של כוח העבודה נמצא תחת ​​חשיפה משמעותית לסיכון של פציעה בעבודה" אמר וורדלאו.  "עבור עובדים אלו, פגיעה בעבודה עשויה להשפיע באופן קיצוני על מצבם הכלכלי.  יתר על כן, במימון העלויות של פציעות אלה נושאים העובדים שנפגעו ומעבידיהם".

הוא ציין, כי בעוד אנשים רבים עשויים שלא לחשוב על הנושא על בסיס יום-יומי, עובדי הצווארון הכחול נמצאים בכל מקום, החל מניהול מחסנים, משלוחים והובלה, ניהול משאבים, בנייה ועובדי מלאכה זעירה.

עורכי המחקר עשו שימוש בנתוני הסקר השנתי לגבי פציעות ומחלות בעבודה של הלשכה לסטטיסטיקה בתחום העבודה ובחנו את ההשפעה של מקורות המימון עומדים לרשות המעסיקים על שיעורי הפגיעות והמחלות בעבודה.

 המחקר מצא כי:

  • שיעור הפציעות והמחלות בעבודה של העובדים גדל בעקבות גידול בחובות המעבידים וגידול בתזרים מזומנים שלילי של המעבידים.
  • שיעור הפציעות והמחלות בעבודה של העובדים קטן בעקבות תזרים מזומנים חיובי של המעבידים.
  • ערך החברה יורד באופן משמעותי בעקבות עלייה בשיעור הפציעות והמחלות בעבודה של העובדים.

 "כאשר קיימת בעיה בתזרים המזומנים, לעתים קרובות המעסיק מוצא את עצמו בסופו של יום פועל למען סילוק החוב על חשבון יישובן של דרישות רכות אשר קשה יותר לקבוע לגביהן ערכים ואשר מלא היקף עלותן מתגלה רק ככל שעובר הזמן" אמר וורדלאו.  "ישנן עלויות המקושרות לפציעות במקום העבודה – הדבר מקשה על איתור עובדים ושמירה על עובדים, המעביד חשוף יותר כפוף לתביעות ולפציעות ולמחלות במקום העבודה קיימת השפעה ארוכת טווח על הפרודוקטיביות של העובדים כאשר על בסיס התוצאות הרבעוניות יש לקחת בחשבון את החובות הקשורים לבטיחות במקום העבודה ולשאת בעלות".

וורדלאו אמר, כי הוא היה אחד הראשונים שזיהה, כי המצבה הפיננסי של חברה משפיעה על רווחת העובדים, אשר יכולה להיות להשליך על ההחלטות של קובעי מדיניות החברה.

לדברי וורדלאו, "כשאתם חושבים על בטיחות תעסוקתית ובריאות המינהל, בוחנים וחושבים על דברים שיש להקדיש להם תשומת לב, אחד הנושאים שיש לקחת בחשבון, ללא ספק הוא מצבה הפיננסי של החברה".

"מומלץ לחשוב על השפעת מימון על השקעות נסתרות.  בשנים האחרונות, חלה הכרה רחבה, כי השקעות בטיחות חשובות עבור העובדים ובעלי המניות כאחד. מציאת הדרך הטובה ביותר על מנת  לממן את ההשקעה אינה עוברת תמיד בדרך הקלה"

חברות משקיעות משאבים במספר פעילויות שונות אשר מקטינות את הסיכון לפציעה בעת ביצוע העבודה, ובכלל זה שמירה על ציוד, החלפת חלקים ישנים במכונות, רכישה של ציוד עם תכונות בטיחות טובות יותר, אוטומציה של משימות מסוכנות, אמר וורדלאו. חברות משקיעות משאבים גם בפעילויות מוחשיות פחות המשפיעות על בטיחות, כגון פיקוח והדרכה.