אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מחקר בארה"ב: גידול ניכר בהשתתפות עצמית בפוליסות ביטוח בריאות באמצעות מעסיקים

מספר המבוטחים בביטוחי הבריאות באמצעות מעסיקים בארה"ב הוא גבוה לאין שיעור ממספר המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים שנרכשו במרבית המקרים לפי תוכנית הבריאות של אובמה קייר ACA
 

 

לפי מחקר שנערך בחסות קרן משפחת קייזר בארה"ב ופורסם בתחילת חודש ספטמבר 2016, נמצא, כי הפרמיות לביטוח בריאות של משפחות באמצעות מעסיקים גדל במהלך  2016 ב כ 3% כאשר ההשתתפות העצמית גדלה בקצב מואץ בשיעורים גבוהים ביותר.

ממצאים אלו תואמים את מגמות שוק ביטוח הבריאות בארה"ב המהלך חמש השנים האחרונות.  למרות הגידול בפרמיה בכ 3% עד 4% בשנה בעלות ביטוחי בריאות באמצעות מעסיקים, השתתפות העצמית גדלה בשיעורים שבין 74% ל 83%!

מספר המבוטחים בביטוחי הבריאות באמצעות מעסיקים בארה"ב הוא גבוה לאין שיעור ממספר המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים שנרכשו במרבית המקרים לפי תוכנית הבריאות של אובמה קייר ACA. על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה בארה"ב לשנת 2015, 55.7% מהאוכלוסייה היו מבוטחים בביטוחי בריאות באמצעות מעסיקים לעומת 16.3% מהאוכלוסייה שהיו מבוטחים בביטוח בריאות פרטי. 

לפי ממצאי המחקר הפרמיה הממוצעת לעובד בביטוח בריאות באמצעות מעסיק בשנת 2016 עומדת על 6435 $, כאשר ממצע השתתפות העובד בעלות הביטוח עומד על 1,129 $.  העובדים מממנים את עלות ביטוח הבריאות למשפחתם בסכום ממצע של 5,277 $ לשנה לכל משפחה.

גידול הפרמיות בתחום ביטוחי הבריאות באמצעות המעסיקים היה נמוך בהרבה מהגידול בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים. המבוטחים בתוכנית אובמקה קאייר ACAיידרשו לשלם תוספת בשיעור  דו סיפרתי בעבור ביטוחי הבריאות בשנת 2017 ברחבי ארה"ב. המבטחים מסרו, כי מדובר בתוצאה נמוכה יותר מזו שנצפתה על ידם בעת ביצוע ההרשמות המיוחדות לתוכנית.

מומחים אומרים כי תנודתיות המחירים בשוק ביטוחי הפרט נובעת בחלקה מקביעת דמי ביטוח נמוכים מדי בשנת 2014, השנה הראשונה שהופעלה תוכנית אובמה קאייר.  מאידך גיסא, בשוק ביטוחי הבריאות באמצעות המעסיקים הפרמיה יציבה יותר.

מטעם הבית הלבן בארה"ב, נמסר, כי עלות הפרמיה הממוצעת למשפחה לפי תוכנית ביטוח בריאות באמצעות המעסיק נמוכה יותר בכמעט 3,600 $ לעומת הפרמיה שהיתה מחושבת במהלך שש השנים האחרונות אילו המשיכו הפרמיות לגדול באותו הקצב בו גדלו בעשר השנים שמלפני תוכנית אובמה קאייר.

נמצא, כי יותר ממחצית העובדים מבטחים בתוכנית הכוללת השתתפות עצמית של לפחות 1,000 $ בשנה בעבור כיסוי יחיד.  סכום זה מקוזז במעט את מהשתתפות המעסיקים בעלות הביטוח.  המעסיקים גם יוצרים חשבונות לחיסכון בעבור כיסוי ההשתתפות העצמית שלהם, וכאשר תשלומי המעסיקים נלקחים בחשבון, שיעור העובדים עם השתתפות עצמית העולה על 1,000 $ נופל ל כדי-38%.

עורכי מחקר קייזר הגיעו לכלל מסקנה כי יישום תוכנית אובמה קייר ,ACA, לא תגרום כפי הנראה לשיבושים גדולים בשוק ביטוח ביטוחי הבריאות באמצעות המעסיקים. נראה, כי המעסיקים בארה"ב פעלו בשנת 2016 לפי הוראות החוק החדש, וכמעט כל מי שמעסיק יותר מ -50 עובדים אמר שהוא מציע למי שעובד אצלו במשרה מלאה תוכנית ביטוח בריאות לפי כיסוי אובמה קייר, ACA.

בנוסף, מצא המחקר, כי החשש לפיו כיסוי אובמה קייר, ACAיגרום למעסיקים להעביר עובדים במשרה מלאה למשרה חלקית לפי לוחות זמנים לא התממש. רק 2% מכלל מהמעסיקים של יותר מ -50 עובדים מסרו שהם צמצמו שעות העסקה של עובדים במטרה לחסוך בעלות ביטוח הבריאות למועסקים. 7% מהמעסיקים מסרו שהם העבירו עובדים שהועסקו על ידם במשרה חלקית לעבוד במשרה מלאה על מנת שאותם עובדים יוכלו ליהנות מהטבת ביטוח הבריאות באמצעות המעסיק.