אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
רעידת אדמה גדולה בקנדה עשויה להשית אסון כלכלי על המדינה

מבוטחים קנדיים הן בעלי הבתים הפרטיים והן בעלי עסקים לא יוכלו להסתמך על תשלומי תביעות מהמבטחים שלהם, ויאלצו לדחות את פעולות השיקום וההתאוששות למשך תקופה המוארכת בשנתיים
 

 

 

להתרחשותה של רעידת אדמה מסיבית מול חופי קולומביה הבריטית יש פוטנציאל לגרום לכשל בקרב חברות הביטוח בקנדה ולעורר אפקט דומינו על פני המגזר הפיננסי במדינה, כך לפי דוח שפורסם בחודש נובמבר 2016 על ידי המועצה הכלכלית של קנדה תחת הכותרת: "סיכון רעידת האדמה של קנדה: השלכות מקרו כלכליות וסיכונים פיננסיים מערכתיים"

כלכלנים בקנדה קוראים להפחית את ההשפעה של רעידת אדמה מסיבית על הכלכלה המקומית על ידי יצירת אמצעי בלימה על מנת להגן על תעשיית הביטוח והמגזר הפיננסי במדינה.

ברמות ההיוון הקיימות של התעשייה, קנדה אינה מוכנה להתמודד עם ההשלכות המקרו כלכליות  והמוניטריות של רעידת אדמה בהיקף גדול. המשטר הרגולטורי הנוכחי בקנדה אינו מסוגל להגן על הכלכלה המקומית במקרה של אסון גדול.

הדו"ח בודק את היכולת של הכלכלה הקנדית להתמודד עם סיכוני רעידות אדמה, מודד את ההשפעות הכלכליות והפיננסיות של רעידת אדמה גדולה מול חופי קולומביה הבריטית ואת התקופה של 10 השנים שלאחריה. המימון למחקר זה נעשה על ידי לשכת הביטוח של קנדה.

רעידת אדמה חזקה, בדומה לרעידת האדמה והצונאמי שהיכו בשנת 2011 ביפן, מהווים אירוע נדיר. ואכן, מאז שנת 1700, לא התרחשה בקנדה רעידת אדמה הרסנית, כך לפי הדוח.

משרד משאבי הטבע בקנדה אומד את ההסתברות להתרחשותה של רעידת אדמה משמעותית במערב קנדה ב -50 השנים הבאות ב 30%, ובין 5% עד 15% במזרח קנדה.

מהדוח עולה כי ההשפעות הפיסקליות והמקרו כלכליות של רעידת אדמה כזו תהינה הרסניות, בשל הפסדים בשיעור של כ 27.5 מיליארד דולר ומספר גדול מאוד של קורבנות בנפש שמספרם עשוי להגיע לכדי 15,000 הרוגים.

בתרחיש האמור ההפסדים המבוטחים עשויים לחרוג ב 42 מיליארדים $, מהרמה שבה תעשיית הביטוח מהוונת כיום.

הדוח מדגיש, כי ההסתברות לאירוע של רעידת אדמה שתניב הפסדים מעל הקיבולת של תעשיית הביטוח תהיה "נדירה ביותר."

רעידת אדמה בהיקף שכזה תביא לכשל של חברות ביטוח. כך לפי הדוח. מנגנון הפיצוי הקיים בענף הביטוח שנועד להגן על מבוטחים יגרום לאפקט של כדור השלג, בתגובת שרשרת שתגרור את המערכת הפיננסית במדינה למצב של חוסר פירעון רוחבי בכל מגזר השירותים הפיננסיים במדינה.

מבוטחים קנדיים הן בעלי הבתים הפרטיים והן בעלי עסקים לא יוכלו להסתמך על תשלומי תביעות מהמבטחים שלהם, ויאלצו לדחות את פעולות השיקום וההתאוששות למשך תקופה המוארכת בשנתיים.

בנוסף לכך מעריכים מחברי הדוח, כי רעידת אדמה גדולה ותוצאותיה הפיננסיות יפחיתו את התוצר המקומי הגולמי הריאלי (תמ"ג) בסכום מצטבר של כ 100 מיליארדים $ סכום השווה ערך לאובדן 43,700 משרות במהלך תקופה של עשר שנים.

הדוח מציג אפשרות להפסדי שיא בתוצר הגולמי השנתי הריאלי כמעט 38 $ מיליארד בשנה השלישית שלאחר רעידת האדמה, כאשר מאמצי השיקום לא יתרמו לצמיחה חיובית במשך תקופה של עד שש השנים הבאות שלאחר התרחשותה של רעידת האדמה.

דרישות ההון הרגולטוריות המחמירות כלפי חברות ביטוח, שתרמו להפיכתה של תעשיית הביטוח הקנדית לאחת התעשיות היציבות בעולם, אינן מספיקות על מנת להתמודד עם אירועים קשים שנמצאים בהסתברות מאוד נמוכה.

לפי הדו"ח, משלמי המסים בקנדה יאלצו לספוג את העלויות של ההפסדים שיגרמו לנכסים ציבוריים ולתשתיות, כמו גם את ההפסדים שלא יהיו מכוסים בביטוח.

ההשלכות הפיננסיות תהינה יקרות אף הם, הדוח אישר, וציין כי הירידה בהכנסות והעליה בהוצאות הממשלה יוסיפו 122 מיליארד $ לחוב הציבורי.

הדו"ח הדגיש כי לממשלת קנדה יש תפקיד מכריע במניעת כשלים של מבטחים בהיקף גדול, ואת הקריסה הכספית הבאה, באמצעות הקמה של תוכנית חירום כלכלית לטיפול במצבי קיצון של אסונות  כגון רעידת אדמה מסיבית.