אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
דווח S & P: הביטוטק (הטכנולוגיה של הביטוח) הופך לחלק מנוף הביטוח המסורתי

לפי מסקנות דוח חדש של סטנדרד אנד פור'ס שפורסם בחודש נובמבר 2016, לטכנולוגיה של הביטוח (הביטוטק) יש מקום בעולם הביטוח המסורתי, למרות שנותרה עדיין אי וודאות בענף לגבי האופן שבו היא תפעל בקנה מידה רחב.
 

 

מחברי הדוח ציינו, כי הם אינם מצפים להחלפה מלאה של עסק הביטוח המסורתי על ידי חברות הביטוטק. תחום הביטוח מאופיין באסדרה (רגולציה) נרחבת והוא עתיר הון, עם חסמי כניסה. לעומת זאת מצאו מחברי הדוח, כי מבטחים גדולים ומבוססים השקיעו באופן פעיל בהקמת מיזמים משותפים של ביטוטק, מיזמים המאפשרים למבטחים לעשות שימוש בנתונים שכבר קיימים ברשותם במקום להיעזר במיקור חוץ ובדרך זו להתמודד מול מתחרים שמשמשים בטכנולוגיה בלבד.

מחברי הדוח צופים, כי חברות הביטוטק והטכנולוגיה יביאו חדשנות וגיוון לענף הביטוח, דבר זה כבר קורה באמצעות חברות הזנק בהשתתפות גדולה והולכת בהשקעות של חברות ביטוח.

כך למשל בחברת אליאנץ, קיימת חטיבה בשם, אליאנץ X, שמתמקדת בפיתוח תפישות חדשות של ביטוטק.

חברת היסקוקס השתתפה  בפיתוח גיבויים לפלטפורמה מסחרית שנועדה לתווכנים (ברוקרים).

חברת מיוטואל ליאביליטי וחברת יו אס איי איי נמנו עם התומכים שעמדו מאחורי מיזם  ההזנק סנאפשאיט  לפיתוח טכנולוגית תביעות אוטומטיות וירטואלית ושירותים נוספים. מיזם אשר גייס לאחרונה סכום של  20 מיליון $ שהגיע באמצעות מימון חדש.

חברת לימונייד השיקה כמבטח הדדי ביטוח שמיועד לבעלי בתים ולמשכירים. בנוסף, חברת רוט השיקה לאחרונה פיתוח מקורי של חברת הזנק לצורך ביטוח רכב שנעשה בו שימוש בטלמטיקה (שילוב שבין תורת המידע וטלקומוניקציה) ובטלפונים חכמים של לקוחות לאיתור המחיר הזול ביותר בעבור הלקוח המבוסס על מידע נהיגה עדכני. מבטחי המשנה של המיזם הם חברת מיוניך רי, אודיסיי רי ומאיידן רי.

חברות הביטוח שהנהיגו את הביטוטק, חברות הזנק ויוזמות נוספות בתחום הטכנולוגיה הביאו למתיחות בענף הביטוח. הדוח מציין, כי על אף היכולת והחידושים, עדיין לא מדובר על שינוי עולם הביטוח מקצה לקצה.

בהשוואה למבטחים מבוססים, מחברי הדוח רואים בחברות רבות של הביטוטק שהוקמו לאחרונה, חברות קטנות מאוד, עם גב עסקי חלש, כמות מוגבלת של נתונים ומשאבים פיננסיים יחסית למבטחים. יותר מכך, מציינים מחברי הדוח, כי נדרשת מומחיות בתחום הביטוח כדי לנצל את ניתוח הנתונים על מנת להגיע לסיווגי סיכון מדויקים ככל האפשר.

במילים אחרות, אומרים מחברי הדוח, כי במועצות מנהלים של חברות הביטוח ניתנו הערכות יתר לגבי ההשפעה בשוק הביטוח של רבות מהחברות הקטנות של הביטוטק שפרצו לאחרונה.

הדו"ח מציין לטובה את חברות ההזנק החדשות על כך שיש להן הנע מצד אחד ומצד שני אין להן התחייבויות היסטוריות ומבנה מסורתי שקיים בחרות הביטוח וותיקות. יותר מכך, החברות החדשות מחזיקות במערכות טכנולוגיות מתקדמות ואינן כפופות לבירוקרטיה של ניהול מסורתי הדורש רשתות הפצה פיסיות שעלותן יקרה.  

אולם, מחברי הדוח מציינים, כי חברות ההזנק בתחום הביטוטק נחלשות בשל העדר קשר הדוק עם לקוחות אשר מבטחים מבוססים רבים נשענים עליהם כאשר הם מממנים עסקים חדשים. ובנוסף לכך, מרבית החברות הצעירות בתחום הביטוטק פועלות במרחבי נישה.

בשל כך, חברות ההזנק אינן גורמות לשיבושים בענף הביטוח, בשלב הנוכחי.

פעילות במצב של נישה גורם לכך שהחברות החדשות מסוגלות פחות לשבש את פעילותן של חברות ביטוח גדולות אשר הרחיבו את מגוון מוצרי הביטוח אותם הן משווקות אבל מבטחים גדולים אינם עומדים בחיבוק ידיים.

טכנולוגיות הביטוטק המוצעות לחברות ביטוח מסורתיות מאפשרות לחברות לשפץ את מוצריהן, להפיצם, לשפר את השירות ולהפחית עלויות.

סטנדרט ופורבס מקדמת רעיון לפיו השוק שעבד היטב עם מבטחים החל יותר ויותר לשתף פעולה ועוסק באמצעות רכישה או שיתוף פעולה עם חברות ביטוטק, בהקמת קרנות הון סיכון פנימיות על מנת להשקיע, או מקים חממות הזנק במטרה למשוך יזמים צעירים לתחום הביטוח ולתמוך בהם בהמשך דרכם.

דור המילניום נכנס לפעולה. סטנדרד אנד פור'ס הודיעה כי היא מצפה מדור המילניום, כי יעזור להאיץ את השינוי בחברות הביטוח המסורתיות ויקדם גישות טכנולוגיות מתקדמות לצורך רכישת ביטוח. במילים אחרות, צרכי רכישת הביטוח של דור המילניום תוך שימוש בטכנולוגיות ידידותיות מתחום הביטוטק, עשוי לשנות את תעשיית הביטוח כמו כל מיזם הזנק אחר.