אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מחקר בארה"ב: תביעות מיקרו טראומה בקליפורניה מושפעות ע"י עורכי דין

מחקר חדש בנושא מערכת הפיצויים לעובדים בקליפורניה מצא "קשר חזק" בין מעורבות עורכי דין והעלות הגבוהה של תביעות מיקרו טראומה
 

 

מקרי מיקרו טראומה הן תוצאה של פגיעות קטנות שמצטברות וגורמות לנזק גוף, כמו למשל חשיפה לרעש במשך תקופה ארוכה, חשיפה לעשן או לאבק ועוד. מדובר בפגיעות פיסיות או נפשיות שמצטברות לאורך זמן בשל לחץ, תנועה חוזרת, או חשיפות, ולא מאירוע אחד או מתאונה ספציפית.

המחקר שנערך במכון הפיצויים לעובדים של קליפורניה בוחן מקרוב תביעות מיקרו טראומה ומזהה מאפיינים שמבדילים תביעות מיקרו טראומה מתביעות אחרות.

המחקר מגלה קשר חזק בין מעורבות עורכי דין באזורים שונים במחוז לוס אנג'לס לבין העלות הגבוהה של תביעות בגין פגיעות מיקרו טראומות.

דווח, כי חלקן של תביעות מיקרו טראומה בקביעת תעריפי ביטוח אחריות המעבידים בקליפורניה הוכפלו יותר מפי שתים במהלך העשור האחרון והגיעו לכדי 18% מכלל מקרי הפיצויים ששולמו לעובדים בשנת 2015.

תביעות מיקרו טראומה הפכו לגורם משמעותי בעלויות מערכת תביעות העובדים ויזמי המחקר ביקשו להשיג הבנה טובה של מקור התביעות, לזהות את המאפיינים ואת הגורמים התורמים לצמיחה המהירה של תביעות מיקרו טראומה  ולהשוות בין טיפולים רפואיים מקובלים ופיצוי ממוצע בעבור תביעות עובדים בגין מיקרו טראומה לעומת תביעות אחרות.  

מחברי המחקר השתמשו בנתונים מתוך מסד הנתונים של מערכת מידע המחקר לתעשייה שכלל 41,000 תביעות בגין מיקרו טראומה לעומת 608,000 תביעות אחרות של עובדים שקיבלו פיצוי בקליפורניה בין השנים 2005 -2013.

הם השוו את מאפייני תביעות המיקרו טראומה לעומת תביעות אחרות לפי פרמטרים שונים וביניהם הגיל הממוצע של העובדים, מין, שכר, וותק בעבודה.

המחקר התייחס לתמהיל התביעות לעומת הפרמיה ששולמה על ידי המעסיקים, סוג התעשייה והאזור שבו נמצאו המפעלים, הסוג והאופי של הפגיעה, מועד ההודעה על הפגיעה לאחר גילוי הנזק הגופני, רמת המעורבות של עורכי הדין, ביצוע תשלומי הפיצויים בפועל, מקרים שבהם התעוררה מחלקות לגבי הפיצוי והאם העובד שנפגע הגיש תביעות נוספות.

המחקר מצא כי תביעות מיקרו טראומה:

• הגיעו ברובן מאזור לוס אנג'לס.

• רווחו יותר בקרב המגזר היצרני.

• כללו שיעור גבוה יותר של תביעות מעורבות בגין פגיעה בחלקי גוף מרובים והפרעות נפשיות.

• היתה מעורבות כפולה של עורכי דין לעומת תביעות אחרות והעלות הממצעת של תביעה היתה גבוהה ב53% לעומת העלות הממוצעת של תביעה אחרת.

על פי המחקר, עובד שהגיש תביעה בשל מיקרו טראומה נטה פעמים רבות יותר להגיש תביעות כנגד המעביד בשל פציעות אחרות.

כמעט 56% אחוזים מכלל תביעות המיקרו טראומה באוכלוסיית המחקר הוגשו באזור לוס אנג'לס  לעומת 36.5% מהתביעות האחרות.

לפי המחקר ב 91% מתביעות המיקרו טראומה באזור לוס אנג'לס היו מעורבים עורכי דין, מספר כפול מזה של עורכי הדין שהיו מעורבים בתביעות אחרות. בתביעות המיקרו טראומה נרשמו הוצאות רפואיות גבוהות מאשר בתביעות אחרות, ההבדלים בהוצאות הרפואיות נעלמו כאשר מעורבות עורכי הדין והשפעת האזור הוצאו מהמשוואה.

תוצאות המחקר מאשרות את הקשר החזק שקיים בין העלויות הגבוהות יותר של תביעות מיקרו טראומה במדגם המחקר לבין הרמות הגבוהות של המעורבות המשפטית בתביעות העובדים באזור לוס אנג'לס שבארה"ב.