אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הגנת הפרטיות במאגר המידע

שתי מצגות מהרצאתו של עו"ד יוסי הלוי, היועץ המשפטי של אגוד חברות הביטוח וההתאחדות חברות לביטוח חיים, בנושא הגנת הפרטיות במאגר המידע

נושאי ההדרכה:

רקע משפטי בנושא הגנת הפרטיות;

תיאור המאגר ותכליתו;

תפקידו של המורשה;

אופן מסירת מידע למאגר וקבלתו ממנו;

למי רשאי המורשה למסור מידע שמקורו במאגר;

מהן מגבלות השימוש במידע שמקורו במאגר;

ועוד

 

מצגת עו"ד הלוי - הגנת פרטיות במאגר מידע חלק I  מצגת עו"ד הלוי - הגנת פרטיות במאגר מידע חלק I
מצגת עו"ד הלוי - הגנת פרטיות במאגר מידע חלק II  מצגת עו"ד הלוי - הגנת פרטיות במאגר מידע חלק II