אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
חובת הגילוי בביטוח כלבים

ציטוט פסיקת העליון לפיה העלמת מידע ללא כוונת מרמה אינה פוטרת המבטח מתשלום תגמולי ביטוח "הואיל ואותה אינפורמציה, אשר המערער נמנע מלמוסרה אינה קשורה במקרה הביטוח"

 

 

תק 003925/06 ד"ר מגלי פיליפסבורן נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

פסק הדין ניתן ביום 05/03/2007 על ידי כב' השופטת באום-ניקוטרה אתי

עניינו של פסק הדין: חובת הגילוי לפי סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח והיעדרו של טופס הצעת ביטוח. סוג הביטוח: פוליסה מיוחדת לביטוח כלבים. חברת הביטוח טענה, כי המבוטחת העלימה מידע מהותי מחברת הביטוח בכך שלא גילתה לה, כי הכלב סובל מבעיית הקאות ושלשולים מאז היותו בן 3 חודשים וכי לו היה עניין זה מתגלה- חברת הביטוח היתה נמנעת מביטוח הכלב.

הואיל וחברת הביטוח לא הגישה לבית המשפט טופס של הצעת ביטוח נקבע, כי אינה יכולה להסתמך על סעיפים 6(א) ו-(ג) לחוק חוזה הביטוח אלא לכל היותר על חריג בפוליסה אשר חברת הביטוח הודתה, כי אין קשר בינו (המצב הקודם, ההקאות הכרוניות) לבין הטיפולים בגינם נתבקש ההחזר- כך שהחריג לא חל לעניין התביעה.

ציטוט פסיקה: בית המשפט העליון בע"א 897/95 יוסף גיל נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ קבע, כי מקום בו העלים מבוטח מידע שלא מתוך כוונת מרמה- לא תוכל המבטחת להימנע מתשלום תגמולי ביטוח "הואיל ואותה אינפורמציה, אשר המערער נמנע מלמוסרה אינה קשורה כלל במקרה הביטוח, דהיינו מחלת הסרטן בה לקה המערער."

השופטת קבלה את טענת התובעת וחייבה את חברת הביטוח לשלם לתובעת את עלות הטיפול הרפואי בכלב בסך 2,500 ₪ והוצאות בסך 1,000 ₪.