אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
העליון דחה תביעה ייצוגית נגד הפול ואבנר

העליון קיבל את הערעור של הפול ואבנר באמצעות עו"ד יוסי הלוי ועו"ד לימור שטרסברג בתביעת אוט-קט וקבע, כי אין להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית

 

רע"א  8200/99

המאגר הישראלי לבטוחי רכב (ה"פול") ואבנר - אגוד לבטוח נפגעי רכב בע"מ נגד אוטו-קט (1992) בע"מ

בית משפט: בית המשפט העליון  

פסק הדין ניתן  ביום: 11.4.2007 על ידי כב' השופטים: א' גרוניס, מ' נאור וא' חיות

מייצגים: הפול ואבנר באמצעות עו"ד יוסי הלוי ועו"ד לימור שטרסברג ואוט-קט באמצעות עו"ד אפרת ואש

עניינה של ההחלטה: האם היה מקום לאשר את תביעת אוטו-קט כתביעה ייצוגית בכל הנוגע לסוגיית העילה הייצוגית, להבדיל מתביעה אישית והתאמתה של התביעה להתנהל כתביעה ייצוגית?


עילת התביעה:  הפול ואבנר ערערו על החלטתו של בית המשפט המחוזי משנת 1999 לאשר לחברת אוטו-קט  תביעה ייצוגית, בשם כ-25 בעלי אתרי ספורט מוטורי בשל גביית יתר של פרמיות בין השנים 93-97 בעבור ביטוח 18 טרקטורונים. לטענת אוטו-קט, סכום התביעה של כל חבר מחברי הקבוצה הוא כ-58 אלף ש"ח ולפיכך הוערך סכום התביעה הייצוגית נגד הפול ואבנר בסך  של כ 2 מיליון ש"ח.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור בכל הקשור לעניין התביעה היצוגית ואישר את הצעת הפול והאבנר לשלם לאוטו-קט סכום של  89,721 ש"ח כתביעה אישית.

 

לפסק הדין המלא באתר הרשות השופטת