אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אודות אגוד חברות הביטוח בישראל
(ע"ר)

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאוגד כעמותה רשומה אצל רשם העמותות. באגוד חברים מרבית המבטחים הפועלים בישראל בענפי הביטוח הכללי ובענף הביטוח הימי. כל מבטח ישראלי שיש לו רשיון ביטוח באחד מהענפים האמורים רשאי להצטרף כחבר באגוד.

פעילות האגוד ממומנת באמצעות דמי חבר שמשלמים המבטחים החברים באגוד. האגוד לא נועד למטרת רווחים ואינו מחלק רווחים לחבריו.

המטרות העיקריות של האיגוד הן:

  • לייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר רשויות המדינה, לרבות משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים וכן לשמש נציגות של המבטחים לפניות של הרשויות והמוסדות האמורים.
  • לטפל בענייני חקיקה הקשורים לביטוח או שיש להם השלכה על ענף הביטוח.
  • לייצג את ענף הביטוח בפני התקשורת והציבור.
  •  לייצג את ענף הביטוח בהתקשרויות ענפיות, בכפוף להיתרים הנדרשים עפ"י דין. 
  • האגוד פועל לרווחת הקהילה ולפתרון בדרכי נועם של סכסוכים הקשורים לביטוח.
  • לנוכח העובדה שביטול יחידת אתג"ר על ידי המשטרה נתן את אותותיו בשטח, יזם האגוד את הקמתה מחדש. בעקבות האישור של ממשלת ישראל על סמך חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, משתתף האגוד ביחד עם חברות הליסינג וההשכרה במימון ההקמה והתפעול של יחידת אתג"ר.  

יו"ר האגוד הוא מר יאיר המבורגר

מנכ"ל האגוד, ד"ר גיא רוטקופף, אחראי לניהול השוטף של האגוד בכפוף למדיניות שקבעה הנהלת האגוד ובהתאם להנחיותיה.

לצד המנכ"ל פועלים: עו"ד גיל סלומון, סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, רו"ח (עו"ד) יואב ענתבי, סמנכ"ל ביטוח אלמנטרי וחשבות וכן הדוברת, רעות ויסברג.

הנהלת האגוד והוועדות המקצועיות פועלות בליווי ייעוץ משפטי של עו"ד יוסי הלוי.

מנהלת לשכת מנכ"ל האגוד וההתאחדות, מנהלת האדמיניסטרציה ומזכירת האגוד וההתאחדות, הגב' חוה שרעבי

הפעילות לצורך גיבוש עמדות מול רשויות השלטון נעשית, בדרך כלל, באמצעות וועדות מקצועיות אשר מביאות את המלצותיהן בפני הנהלת האגוד (אם הדבר נדרש לאור העניין).

משרד רואי החשבון המלווה את האגוד הוא משרד קסלמן וקסלמן.

יועץ המס של האגוד הוא ד"ר אלי גילבאי.

 ליד האגוד פועלים גופים נוספים:

קרן מחקרים בענייני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר).

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ.

 

 

כתובת האגוד: רח' ז'בוטינסקי 7, מגדלי משה אביב, קומה 14 רמת - גן 5252007

טלפון: 03-5677327